Adviseur-Het-Nederlandse-Pensioenfonds

100% onafhankelijk

Wij zijn Het Nederlandse Pensioenfonds. Een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Betrouwbaar en betrokken. Zonder fratsen. Opgericht in 2016 om te investeren in een onbezorgde toekomst voor collectieve pensioenen van werkgevers en hun werknemers. Wij zijn een APF. Algemeen Pensioenfonds. Met een betrokken bestuur en deskundige medewerkers. We realiseren het pensioen dat werkgevers met hun werknemers hebben afgesproken. We zijn 100% onafhankelijk. Kiezen zelf de partijen waarmee we samenwerken. Zijn daardoor onderscheidend, objectief en onpartijdig. Maken verantwoorde keuzes in het belang van de deelnemers. Met partners die garant staan voor lange termijn commitment.

We besparen tijd en trekken samen op met persoonlijke aandacht. Bundelen de krachten met Nederlandse werkgevers en hun fondsen.
Adviseur-Het-Nederlandse-Pensioenfonds

We zijn wendbaar en adaptief

Innovatief en ondernemend. Begrijpen de dynamiek en wensen van grote werkgevers. Verlagen de kosten, nemen de werkzaamheden uit handen, en borgen de vereiste juridische en financiële ‘governance’. We besparen tijd en trekken samen op met persoonlijke aandacht. Bundelen de krachten met Nederlandse werkgevers en hun fondsen. Zo ontwikkelen we schaalvergroting, slagkracht en synergie. Terwijl iedereen zijn identiteit en invloed behoudt. Dat maakt ons de favoriet voor ondernemingspensioenfondsen. Om voor de deelnemers te beleggen in producten, branches en bedrijven van de toekomst. En zo samen pensioenen solide veilig te stellen, op een letterlijk en figuurlijk verantwoorde en duurzame manier.

Het bestuur

José Suarez Menendez
Bestuursvoorzitter
André van Vliet
Bestuurslid
Mila Hoekstra
Bestuurslid

José Suarez Menendez (1969) – bestuursvoorzitter
José Suarez Menendez heeft de opleidingen Chartered Financial Analyst en Certified Pension Executive doorlopen. Hij is sinds 2002 actief geweest als bestuurder voor diverse pensioenfondsen (o.a. Pensioenfonds Toerisme sector Aruba, PMT, BPF Detailhandel en BPF Levensmiddelen). Op dit moment is hij naast zijn rol als voorzitter van Het Nederlandse Pensioenfonds, directeur bestuursbureau bij BPF Wonen en bij BPF Levensmiddelen.

André van Vliet (1967)
André van Vliet studeerde bedrijfseconometrie in Rotterdam en is op dit vakgebied gepromoveerd. Hij was vele jaren werkzaam bij Ortec Finance, in zijn laatste functie als managing director op het terrein van financieel risico management voor pensioenfondsen en verzekeraars. Van mei 2014 tot de verkoop van het bedrijf in juli 2015 was hij financieel directeur van pensioenverzekeraar De Eendragt. Naast zijn rol als bestuurder bij Het Nederlandse Pensioenfonds is hij o.a. bestuurslid van pensioenfonds ABP en bestuurslid bij de Pensioenfederatie.

Mila Hoekstra (1963)
Mila Hoekstra heeft Nederlands recht gestudeerd in Groningen. Sinds 1993 houdt zij zich bezig met de pensioenfondsensector. Eerst bij het Ministerie van Sociale Zaken op het terrein van beleidsontwikkeling en (Europese) wetgeving en daarna als beleidsadviseur bij de Stichting Ondernemingspensioenfondsen, waar ze o.a. het voorontwerp Multi-opf schreef, en bij de Pensioenfederatie. Naast haar rol als bestuurder bij Het Nederlandse Pensioenfonds is zij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Bedrijfstakpensioenfonds Koopvaardij en pensioenfonds Heineken, lid van de Raad van Toezicht bij pensioenfonds TNO en DSM en consultant op governanceterrein.

Raad van Toezicht

Nery Anderson
Voorzitter Raad van Toezicht
Cis Marring
Lid Raad van Toezicht
Frank Kusse
Lid Raad van Toezicht

Nery Anderson (1969)

Nery Anderson zet na een mooie corporate carrière in de financiële sector haar kennis en ervaring in als bestuurder/toezichthouder. Na haar opleiding als bestuurskundige heeft zij binnen ABN AMRO diverse functies gehad, waarbij de laatste rol de aansturing van het Nederlandse kantorennet betrof. Haar expertise ligt op het gebied van klantperspectief, digitalisering, riskmanagement, zorgplicht en IT. Zij is een bestuurder met een analytische inslag, heeft oog voor wat er in de buitenwereld speelt en treedt verbindend op.

Cis Marring (1963)

Cis Marring heeft ruime ervaring in bestuurs- en toezichtsfuncties. Na haar opleiding als bedrijfseconoom, fiscalist en accountant is zij via financieel management- en directeursposities CFO bij TNO geworden. In haar jaren bij TNO had zij ook zitting in het bestuur van het TNO Pensioenfonds. Tegenwoordig is zij commissaris / toezichthouder bij diverse bedrijven en organisaties en raad bij de Ondernemingskamer. Cis combineert haar analytische en scherpe blik op de inhoud met een goed gevoel voor de menselijke relaties.

Frank Kusse (1961)

Frank heeft een langjarige carriére achter de rug met name in vermogensbeheer. Begonnen als research analyst en portfoliomanager, is hij in zijn hoedanigheid als lid van het bestuur van ABN AMRO Asset Management en daarna lid RvB Robeco vooral verantwoordelijk geweest voor internationale expansie, corporate strategie en business development. Hij heeft zich daarna vooral bezig gehouden met M & A en organisatie-veranderingen zowel in binnen- als buitenland. Recentelijk was hij interim CEO Actiam. Daarnaast heeft hij veel toezichthoudende ervaring opgedaan in binnen- en buitenland en zowel in de financiële sector als in de publieke sector en bij NGO’s.

Directeur bestuursbureau

Francis van Bergenhenegouwen
Directeur

Francis van Bergenhenegouwen (1969) – directeur

Francis is in november 2015 gestart bij Het Nederlandse Pensioenfonds. Zij werkt al geruime tijd in de financiële sector op het gebied van pensioenuitvoering en vermogensbeheer. Ze is gepassioneerd voor Het Nederlandse Pensioenfonds, omdat zij gelooft dat we pensioenen in Nederland beter en gemakkelijker kunnen maken. In haar vrije tijd is ze buiten te vinden: fanatiek meelevend bij de sport van haar kinderen of de dieren verzorgend in de tuin. Of in de natuur rondom haar woonplaats. Dat is nu eenmaal het voorrecht van buiten wonen: genieten van de omgeving, wandelen door de duinen en luisteren naar de zee.

Over-ons-Het-Nederlandse-Pensioenfonds