Adviseur-Het-Nederlandse-Pensioenfonds

100% onafhankelijk

Wij zijn Het Nederlandse Pensioenfonds. Een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Betrouwbaar en betrokken. Zonder fratsen. Opgericht in 2016 om te investeren in een onbezorgde toekomst voor collectieve pensioenen van werkgevers en hun werknemers. Wij zijn een APF. Algemeen Pensioenfonds. Met een betrokken bestuur en deskundige medewerkers. We realiseren het pensioen dat werkgevers met hun werknemers hebben afgesproken. We zijn 100% onafhankelijk. Kiezen zelf de partijen waarmee we samenwerken. Zijn daardoor onderscheidend, objectief en onpartijdig. Maken verantwoorde keuzes in het belang van de deelnemers. Met partners die garant staan voor lange termijn commitment.

We besparen tijd en trekken samen op met persoonlijke aandacht. Bundelen de krachten met Nederlandse werkgevers en hun fondsen.
Adviseur-Het-Nederlandse-Pensioenfonds

We zijn wendbaar en adaptief

Innovatief en ondernemend. Begrijpen de dynamiek en wensen van grote werkgevers. Verlagen de kosten, nemen de werkzaamheden uit handen, en borgen de vereiste juridische en financiële ‘governance’. We besparen tijd en trekken samen op met persoonlijke aandacht. Bundelen de krachten met Nederlandse werkgevers en hun fondsen. Zo ontwikkelen we schaalvergroting, slagkracht en synergie. Terwijl iedereen zijn identiteit en invloed behoudt. Dat maakt ons de favoriet voor ondernemingspensioenfondsen. Om voor de deelnemers te beleggen in producten, branches en bedrijven van de toekomst. En zo samen pensioenen solide veilig te stellen, op een letterlijk en figuurlijk verantwoorde en duurzame manier.

Het bestuur

José Suarez Menendez
Bestuursvoorzitter
André van Vliet
Bestuurslid
Mila Hoekstra
Bestuurslid

José Suarez Menendez (1969) – bestuursvoorzitter
José Suarez Menendez heeft de opleidingen Chartered Financial Analyst en Certified Pension Executive doorlopen. Hij is sinds 2002 actief als bestuurder voor diverse pensioenfondsen (o.a. Pensioenfonds Toerisme sector Aruba, PMT, BPF Detailhandel en BPF Levensmiddelen). Naast zijn rol als voorzitter van Het nederlandse pensioenfonds is hij directeur bestuursbureau bij PF Wonen.

André van Vliet (1967)
André van Vliet studeerde bedrijfseconometrie in Rotterdam en is op dit vakgebied gepromoveerd. Hij was vele jaren werkzaam bij Ortec Finance, in zijn laatste functie als managing director op het terrein van financieel risico management voor pensioenfondsen en verzekeraars. Van mei 2014 tot de verkoop van het bedrijf in juli 2015 was hij financieel directeur van pensioenverzekeraar De Eendragt. Naast zijn rol als bestuurder bij Het Nederlandse Pensioenfonds is hij bestuurslid van pensioenfonds ABP en lid van de RvC bij woningcorporatie Havensteder.

Mila Hoekstra (1963)
Mila Hoekstra heeft Nederlands recht gestudeerd in Groningen. Sinds 1993 houdt zij zich bezig met de pensioenfondsensector. Eerst bij het Ministerie van Sociale Zaken op het terrein van beleidsontwikkeling en (Europese) wetgeving en daarna als beleidsadviseur bij de Stichting Ondernemingspensioenfondsen, waar ze o.a. het voorontwerp Multi-opf schreef, en bij de Pensioenfederatie. Naast haar rol als bestuurder bij Het nederlandse pensioenfonds is zij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Bedrijfstakpensioenfonds Koopvaardij en pensioenfonds Heineken, lid van de Raad van Toezicht bij pensioenfonds TNO en DSM en consultant op governanceterrein.

Raad van Toezicht

Gérard Aben
Voorzitter
Nery Anderson
Lid raad van Toezicht

Gérard Aben (1950) – voorzitter
Gérard Aben begon zijn loopbaan als Management Trainee bij de Koninklijke Shell Groep. Vervolgens vervulde hij bij Sara Lee diverse functies zoals directeur Personeel & Organisatie en directeur Centrale Diensten. In 1991 werd hij directeur personeelszaken bij PTT Post. Vele jaren was hij bestuurslid van twee Ondernemingspensioenfondsen binnen dit bedrijf.
Van 2011-2013 was Gérard als Managing Director Group HR lid van de Raad van Bestuur van PostNL. Gérard is op dit moment voorzitter van het bestuur van het Bedrijfstakpensioenfonds Horeca & Catering.

Nery Anderson (1969)
Nery Anderson heeft vanuit haar achtergrond als bestuurskundige (Rijks Universiteit Leiden) een lange en brede ervaring binnen ABN AMRO in diverse functies. Haar expertise ligt met name op het gebied van customer journeys, klantcommunicatie, AO/IC, risicomanagement en digitalisering. In haar huidige functie is zij directeur Dagelijkse Bankzaken bij ABN AMRO. Daarnaast is zij sinds 2019 niet-uitvoerend-bestuurslid bij het pensioenfonds van ABN AMRO.

Nery is een mens- en prestatiegerichte leider met bewezen track record in het leiden van organisaties in transitie.

Directeur bestuursbureau

Francis van Bergenhenegouwen
Directeur

Francis van Bergenhenegouwen (1969) – directeur

Francis is in november 2015 gestart bij Het Nederlandse Pensioenfonds. Zij werkt al geruime tijd in de financiële sector op het gebied van pensioenuitvoering en vermogensbeheer. Ze is gepassioneerd voor Het Nederlandse Pensioenfonds, omdat zij gelooft dat we pensioenen in Nederland beter en gemakkelijker kunnen maken. In haar vrije tijd is ze buiten te vinden: fanatiek meelevend bij de sport van haar kinderen of de dieren verzorgend in de tuin. Of in de natuur rondom haar woonplaats. Dat is nu eenmaal het voorrecht van buiten wonen: genieten van de omgeving, wandelen door de duinen en luisteren naar de zee.

Over-ons-Het-Nederlandse-Pensioenfonds