Log veilig in op Mijn Pensioen met je inlognaam en wachtwoord
Ga naar het tabblad 'Mijn persoonlijke gegevens wijzigen'
Vul vervolgens je privé-mailadres in en klik op opslaan

Dekkingsgraad

Dekkingsgraad PKRG
Beweeg met je muis over de lijn voor meer informatie.

Geen verhoging pensioenen in 2024

De pensioenen worden per 1 januari 2024 niet verhoogd. Elk jaar beoordeelt het bestuur van HNPF mede aan de hand van de beleidsdekkingsgraad in september of de financiële positie van Pensioenkring Randstad Groep goed genoeg is om je pensioen aan te kunnen passen aan de stijging van de prijzen. De beleidsdekkingsgraad bij Pensioenkring Randstad Groep was eind september 106,6%. Met toepassing van tijdelijke versoepelingsmaatregelen, zou nu een beperkte indexatie van 0,21% mogelijk zijn. Het bestuur
heeft besloten om het pensioen nu niet te verhogen. Reden hiervoor is de doelstelling om in 2025 de
overstap te maken naar het nieuwe pensioenstelsel. In het nieuwe pensioenstelsel worden minder buffers
aangehouden, en wordt eerder toeslag verleend. Ook biedt het nieuwe pensioenstelsel meer
mogelijkheden om beleggingsrisico te nemen, passend bij de deelnemers. Kijk hier voor de de nieuwsbrief december 2023.

Belanghebbendenorgaan

Het belanghebbendenorgaan (BO) en het bestuur van Het Nederlandse Pensioenfonds behartigen jouw belangen. Het BO bewaakt onder andere of het bestuur de voor Pensioenkring Randstad Groep van toepassing zijnde uitvoeringsovereenkomsten, uitvoeringsstatuten en/of pensioenreglementen juist uitvoert. Daarnaast heeft een BO de belangrijke taak om te bewaken of het bestuur de belangen van de verschillende groepen belanghebbenden bij Pensioenkring Randstad Groep evenwichtig afweegt.

In het BO van Pensioenkring Randstad Groep zitten:

  • Raimond Schikhof, voorzitter en lid namens de werkgever
  • Simone Nijsen, namens de vroegere werknemers
  • Robert te Riet, namens de vroegere werknemers
  • Peter Feld, namens de vroegere werknemers
  • Jan Hendrik Ockels, namens de pensioengerechtigden
  • Albert Dick Beutick, namens de pensioengerechtigden

Pensioenchecker

Als vriend van de Pensioenchecker draagt Het Nederlandse Pensioenfonds bij om Nederland pensioenbewuster te maken. Download de checker app.

Actueel
Uitkomsten van de pensioenbarometer 26 juni 2024

Uitkomsten van de pensioenbarometer

De afgelopen maanden is een onderzoek uitgevoerd onder alle deelnemers van HNPF. Met dit onderzoek wilden we achterhalen wat onze deelnemers weten over de komende wijzigingen in het…

Lees verder
Onderzoek Pensioenbarometer 8211 doe je mee 6 mei 2024

Onderzoek Pensioenbarometer – doe je mee?

In de week van 30 april heb je per mail of per post een uitnodiging van ons gehad. Daarin vragen we je mee te doen aan ons onderzoek….

Lees verder

Documenten

Pensioenkring Randstad Groep

Niet gevonden wat je zocht, neem dan
gerust contact op met ons.

Pensioenkring Randstad Groep
Bel direct
0523 - 208 240
Uitgebreide vraag?
Stuur een e-mail
Uitgebreide vraag?
Maak een belafspraak