Log veilig in op Mijn Pensioen met je inlognaam en wachtwoord
Ga naar het tabblad 'Mijn persoonlijke gegevens wijzigen'
Vul vervolgens je privé-mailadres in en klik op opslaan

Dekkingsgraad

Dekkingsgraad PKS (incl. MVEV)
Beweeg met je muis over de lijn voor meer informatie.

Beleidsdekkingsgraad en jouw pensioen

De beleidsdekkingsgraad ‘barometer’ hieronder geeft aan wanneer er sprake is van verlagen (korten), verhogen (indexeren) en alles wat er tussen zit.

Wij proberen je pensioen elk jaar mee te laten groeien met de prijzen. Dat noemen we ook wel indexatie of toeslagverlening. Het bestuur van Het Nederlandse Pensioenfonds beoordeelt elk jaar of dit mogelijk is. Dat hangt af van de financiële situatie van de kring per eind september. Een verhoging van het pensioen is mogelijk vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110%.

Eind september 2021 was de beleidsdekkingsgraad van Pensioenkring Sweco 105,0%. Daarom is jouw pensioen in 2022 niet verhoogd. 

Pensioenchecker

Als vriend van de Pensioenchecker draagt Het Nederlandse Pensioenfonds bij om Nederland pensioenbewuster te maken. Download de checker app.


Belanghebbendenorgaan

Het belanghebbendenorgaan (BO) en het bestuur van Het Nederlandse Pensioenfonds behartigen jouw belangen. Het BO bewaakt onder andere of het bestuur de voor Pensioenkring Sweco van toepassing zijnde uitvoeringsovereenkomsten, uitvoeringsreglementen en/of pensioenreglementen juist uitvoert. Daarnaast heeft een BO de belangrijke taak om te bewaken of het bestuur de belangen van de verschillende groepen belanghebbenden bij Pensioenkring Sweco evenwichtig afweegt.

In het BO van Pensioenkring Sweco zitten:

  • Miriam van Dullemen, voorzitter en lid namens de werknemers
  • Karst Jan van Esch, lid namens de werknemers
  • Emma Strang, lid namens de werknemers
  • Wim Groenevelt, lid namens de pensioengerechtigden
  • Jan Bosman, lid namens de pensioengerechtigden
  • Alex Rombout, lid namens de werkgever
  • Dik Doornbosch, lid namens de werkgever

Actueel
Pensioenkring Sweco – Hoeveel risico wilt u met uw pensioen nemen? 24 juni 2022

Pensioenkring Sweco – Hoeveel risico wilt u met uw pensioen nemen?

Dit was een van de vragen in een groot onderzoek dat Motivaction eind vorig jaar voor ons heeft uitgevoerd onder de deelnemers en gepensioneerden van Pensioenkring Sweco. Met…

Lees verder

Documenten

Pensioenkring Sweco

Niet gevonden wat je zocht, neem dan
gerust contact op met ons.

Pensioenkring Sweco
Bel direct
06 53 47 73 44
Korte vraag?
Gebruik Whatsapp
Uitgebreide vraag?
Stuur een e-mail
Uitgebreide vraag?
Maak een belafspraak