Log veilig in op Mijn Pensioen met je inlognaam en wachtwoord
Ga naar het tabblad 'Mijn persoonlijke gegevens wijzigen'
Vul vervolgens je privé-mailadres in en klik op opslaan

Dekkingsgraad

Dekkingsgraad PKS (incl. MVEV)
Beweeg met je muis over de lijn voor meer informatie.

De pensioenen zijn per 1 januari 2023 met 6,5% verhoogd. Deze verhoging is de belangrijkste reden voor daling van de dekkingsgraad in december.

* Per eind 2022 is de dekkingsgraad aangepast i.v.m. definitieve cijfers jaarwerkproces.

Pensioenchecker

Als vriend van de Pensioenchecker draagt Het Nederlandse Pensioenfonds bij om Nederland pensioenbewuster te maken. Download de checker app.

Belanghebbendenorgaan

Het belanghebbendenorgaan (BO) en het bestuur van Het Nederlandse Pensioenfonds behartigen jouw belangen. Het BO bewaakt onder andere of het bestuur de voor Pensioenkring Sweco van toepassing zijnde uitvoeringsovereenkomsten, uitvoeringsreglementen en/of pensioenreglementen juist uitvoert. Daarnaast heeft een BO de belangrijke taak om te bewaken of het bestuur de belangen van de verschillende groepen belanghebbenden bij Pensioenkring Sweco evenwichtig afweegt.

In het BO van Pensioenkring Sweco zitten:

  • Miriam van Dullemen, voorzitter en lid namens de werknemers
  • Karst Jan van Esch, lid namens de werknemers
  • Emma Strang, lid namens de werknemers
  • Wim Groenevelt, lid namens de pensioengerechtigden
  • Jan Bosman, lid namens de pensioengerechtigden
  • Alex Rombout, lid namens de werkgever

Pensioenwebinar voor deelnemers van 35-55 jaar

In het voorjaar van 2023 zijn op verzoek van het BO van Pensioenkring Sweco twee webinars georganiseerd, speciaal voor alle deelnemers van 35 – 55 jaar. Nieuwsgierig? Hier kun je het webinar terugkijken.

Actueel
Wet toekomst pensioenen een feit 2 juni 2023

Wet toekomst pensioenen een feit!

De Wet toekomst pensioenen is op 30 mei aangenomen door de Eerste Kamer. Daarmee komt een eind aan een jarenlange discussie over de invoering van een nieuw pensioenstelsel….

Lees verder
Duurzaamheidsinformatie 27 december 2022

Duurzaamheidsinformatie

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese richtlijn, die vanaf 10 maart 2021 van kracht is. Het doel van SFDR is de transparantie over duurzaamheid te…

Lees verder

Documenten

Welkom bij Pensioenkring Sweco

Niet gevonden wat je zocht, neem dan
gerust contact op met ons.

Welkom bij Pensioenkring Sweco
Bel direct
06 53 47 73 44
Korte vraag?
Gebruik Whatsapp
Uitgebreide vraag?
Stuur een e-mail
Uitgebreide vraag?
Maak een belafspraak