Log veilig in op Mijn Pensioen met je inlognaam en wachtwoord
Ga naar het tabblad 'Mijn persoonlijke gegevens wijzigen'
Vul vervolgens je privé-mailadres in en klik op opslaan

Dekkingsgraad

Dekkingsgraad
Beweeg met je muis over de lijn voor meer informatie.

Belanghebbendenorgaan

Het belanghebbendenorgaan (BO) en het bestuur van Het Nederlandse Pensioenfonds behartigen jouw belangen. Het BO bewaakt onder andere of het bestuur de voor Pensioenkring Roba van toepassing zijnde uitvoeringsovereenkomsten, uitvoeringsreglementen en/of pensioenreglementen juist uitvoert. Daarnaast heeft een BO de belangrijke taak om te bewaken of het bestuur de belangen van de verschillende groepen belanghebbenden bij Pensioenkring Roba evenwichtig afweegt.

Het belanghebbendenorgaan van de Pensioenkring Roba bestaat uit 6 leden:

  • 2 vertegenwoordigers van werkgever(s)
  • 2 vertegenwoordigers van deelnemers en
  • 2 vertegenwoordiger van pensioengerechtigden

De samenstelling van het BO is als volgt:

  • Gerard de Roij, lid namens de pensioengerechtigden
  • Paul Cohn, lid namens de werkgevers
  • Rutger van Unen, lid namens de werknemers
  • Naomi Sapir, lid namens de werkgever
  • Hanka Spek, lid namens de werknemers
  • Piet van Wiggen, lid namens de pensioengerechtigden

Op dit moment nemen alle oud-bestuursleden van Stichting Roba Pensioenfonds plaats in het belanghebbendenorgaan. Op korte termijn wordt een oproep geplaatst voor de werknemers en pensioengerechtigden om zich verkiesbaar te stellen. Afhankelijk van de reacties zullen er verkiezingen volgen en kan de samenstelling van het BO wijzigen.

Actueel
Documenten

Welkom bij Pensioenkring Roba

Niet gevonden wat je zocht, neem dan
gerust contact op met ons.

Welkom bij Pensioenkring Roba
Bel direct
085-210 4094
Uitgebreide vraag?
Stuur een e-mail