Log veilig in op Mijn Pensioen met je inlognaam en wachtwoord
Ga naar het tabblad 'Mijn persoonlijke gegevens wijzigen'
Vul vervolgens je privé-mailadres in en klik op opslaan

Dekkingsgraad

Dekkingsgraad PKRG (incl. MVEV)
Beweeg met je muis over de lijn voor meer informatie.

De beleidsdekkingsgraad is sinds 1 juli 2022 boven de 100%. Daardoor is uitgaande waardeoverdracht weer mogelijk voor deelnemers die niet meer in dienst zijn van Randstad Groep.

Geen pensioenverlaging in 2022 door gebruik vrijstellingsregeling 

Zoals bij elk pensioenfonds kunnen ook bij Het Nederlandse Pensioenfonds de pensioenen verlaagd worden als de financiële positie daarom vraagt. Wij doen er alles aan om de kans op verlaging van pensioenen zo klein mogelijk te houden. De beleidsdekkingsgraad van Pensioenkring Randstad Groep was per einde 2021 98% en lag daarmee onder de minimale dekkingsgraad van 104%. Om te voorkomen dat de pensioenen in 2022 verlaagd zouden moeten worden heeft het bestuur besloten om gebruik te maken van de vrijstellingsregeling.

Hier lees je meer over de vrijstellingsregeling en de financiële situatie van Pensioenkring Randstad Groep. Let op: als de financiële situatie niet verbetert is een verlaging van het pensioen in de nabije toekomst nog steeds mogelijk.

Beleidsdekkingsgraad en jouw pensioen

De beleidsdekkingsgraad ‘barometer’ hieronder geeft aan wanneer er sprake is van verlagen (korten), verhogen (indexeren) en alles wat er tussen zit.

Wij proberen je pensioen elk jaar mee te laten groeien met de prijzen. Dit heet toeslagverlening (indexatie). Indexatie is niet vanzelfsprekend. Het hangt o.a. af van de financiële situatie van de pensioenkring en kan alleen als de beleidsdekkingsgraad eind september van het voorgaande jaar minimaal 110% is. De beleidsdekkingsgraad geeft namelijk aan of er voldoende geld is om alle pensioenen uit te kunnen betalen. Nu en in de toekomst. 

Eind september 2021 was de beleidsdekkingsgraad van Pensioenkring Randstad Groep lager dan 110%, namelijk 96,8%. Daarom is jouw pensioen in 2022 niet verhoogd.

Pensioenchecker

Als vriend van de Pensioenchecker draagt Het Nederlandse Pensioenfonds bij om Nederland pensioenbewuster te maken. Download de checker app.

Belanghebbendenorgaan

Het belanghebbendenorgaan (BO) en het bestuur van Het Nederlandse Pensioenfonds behartigen jouw belangen. Het BO bewaakt onder andere of het bestuur de voor Pensioenkring Randstad Groep van toepassing zijnde uitvoeringsovereenkomsten, uitvoeringsstatuten en/of pensioenreglementen juist uitvoert. Daarnaast heeft een BO de belangrijke taak om te bewaken of het bestuur de belangen van de verschillende groepen belanghebbenden bij Pensioenkring Randstad Groep evenwichtig afweegt.

In het BO van Pensioenkring Randstad Groep zitten:

  • Raimond Schikhof, voorzitter en lid namens de werkgever
  • Simone Nijsen, namens de vroegere werknemers
  • Robert te Riet, namens de vroegere werknemers
  • Peter Feld*, namens de vroegere werknemers
  • Jan Hendrik Ockels, namens de pensioengerechtigden
  • Albert Dick Beutick*, namens de pensioengerechtigden

*) Peter en Albert Dick zijn inmiddels benoemd door het bestuur onder voorbehoud van goedkeuring van De Nederlandsche Bank.

Actueel
Pensioenkring Randstad Groep – Hoeveel risico wilt u met uw pensioen nemen? 24 juni 2022

Pensioenkring Randstad Groep – Hoeveel risico wilt u met uw pensioen nemen?

Dit was een van de vragen in een groot onderzoek dat Motivaction eind vorig jaar voor ons heeft uitgevoerd onder de deelnemers en gepensioneerden van Pensioenkring Randstad Groep….

Lees verder

Documenten

Pensioenkring Randstad Groep

Niet gevonden wat je zocht, neem dan
gerust contact op met ons.

Pensioenkring Randstad Groep
Bel direct
06 53 47 73 44
Korte vraag?
Gebruik Whatsapp
Uitgebreide vraag?
Stuur een e-mail
Uitgebreide vraag?
Maak een belafspraak