Log veilig in op Mijn Pensioen met je inlognaam en wachtwoord
Ga naar het tabblad 'Mijn persoonlijke gegevens wijzigen'
Vul vervolgens je privé-mailadres in en klik op opslaan

Dekkingsgraad

Dekkingsgraad PKRG (incl. MVEV)
Beweeg met je muis over de lijn voor meer informatie.

* Per eind 2022 is de dekkingsgraad aangepast i.v.m. definitieve cijfers jaarwerkproces.

Geen verhoging pensioenen in 2023
De pensioenen worden per 1 januari 2023 niet verhoogd. Elk jaar beoordeelt het bestuur van HNPF mede aan de hand van de beleidsdekkingsgraad in september of de financiële positie van Pensioenkring Randstad Groep goed genoeg is om je pensioen aan te kunnen passen aan de stijging van de prijzen. De beleidsdekkingsgraad bij Pensioenkring Randstad Groep was eind september 101,7%. Omdat dit lager is dan de vereiste 105% kunnen we je  pensioen per 1 januari 2023 niet verhogen. Klik hier voor de toelichting in de nieuwsbrief.

Ook geen verlaging pensioenen in 2023
Zoals bij elk pensioenfonds kunnen ook bij Het Nederlandse Pensioenfonds de pensioenen verlaagd worden als de financiële positie daarom vraagt. Wij doen er alles aan om de kans op verlaging van pensioenen zo klein mogelijk te houden. De beleidsdekkingsgraad van Pensioenkring Randstad Groep was eind 2022 103,3% en lag daarmee onder de minimale dekkingsgraad van 104%. Echter, eind 2022 is de actuele dekkingsgraad 105,1%. Hierdoor is in 2023 een verlaging van de pensioenen niet nodig.

Let op:
als de financiële situatie niet verbetert is een verlaging van het pensioen in de toekomst nog steeds mogelijk.

Belanghebbendenorgaan

Het belanghebbendenorgaan (BO) en het bestuur van Het Nederlandse Pensioenfonds behartigen jouw belangen. Het BO bewaakt onder andere of het bestuur de voor Pensioenkring Randstad Groep van toepassing zijnde uitvoeringsovereenkomsten, uitvoeringsstatuten en/of pensioenreglementen juist uitvoert. Daarnaast heeft een BO de belangrijke taak om te bewaken of het bestuur de belangen van de verschillende groepen belanghebbenden bij Pensioenkring Randstad Groep evenwichtig afweegt.

In het BO van Pensioenkring Randstad Groep zitten:

  • Raimond Schikhof, voorzitter en lid namens de werkgever
  • Simone Nijsen, namens de vroegere werknemers
  • Robert te Riet, namens de vroegere werknemers
  • Peter Feld, namens de vroegere werknemers
  • Jan Hendrik Ockels, namens de pensioengerechtigden
  • Albert Dick Beutick, namens de pensioengerechtigden

Pensioenchecker

Als vriend van de Pensioenchecker draagt Het Nederlandse Pensioenfonds bij om Nederland pensioenbewuster te maken. Download de checker app.

Actueel
Wet toekomst pensioenen een feit 2 juni 2023

Wet toekomst pensioenen een feit!

De Wet toekomst pensioenen is op 30 mei aangenomen door de Eerste Kamer. Daarmee komt een eind aan een jarenlange discussie over de invoering van een nieuw pensioenstelsel….

Lees verder
Duurzaamheidsinformatie 27 december 2022

Duurzaamheidsinformatie

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese richtlijn, die vanaf 10 maart 2021 van kracht is. Het doel van SFDR is de transparantie over duurzaamheid te…

Lees verder

Documenten

Pensioenkring Randstad Groep

Niet gevonden wat je zocht, neem dan
gerust contact op met ons.

Pensioenkring Randstad Groep
Bel direct
06 53 47 73 44
Korte vraag?
Gebruik Whatsapp
Uitgebreide vraag?
Stuur een e-mail
Uitgebreide vraag?
Maak een belafspraak