Log veilig in op Mijn Pensioen met je inlognaam en wachtwoord
Ga naar het tabblad 'Mijn persoonlijke gegevens wijzigen'
Vul vervolgens je privé-mailadres in en klik op opslaan

Dekkingsgraad

Dekkingsgraad PKO (incl. MVEV)
Beweeg met je muis over de lijn voor meer informatie.

Beleidsdekkingsgraad en jouw pensioen

De beleidsdekkingsgraad ‘barometer’ hieronder geeft aan wanneer er sprake is van verlagen (korten), verhogen (indexeren) en alles wat er tussen zit.

Wij proberen je pensioen elk jaar mee te laten groeien met de prijzen. Dit heet toeslagverlening (indexatie). Indexatie is niet vanzelfsprekend. Het hangt o.a. af van de financiële situatie van de pensioenkring en kan alleen als de beleidsdekkingsgraad eind september van het voorgaande jaar minimaal 110% is. De beleidsdekkingsgraad geeft namelijk aan of er voldoende geld is om alle pensioenen uit te kunnen betalen. Nu en in de toekomst. 

Eind september 2021 was de beleidsdekkingsgraad van Pensioenkring OWASE hoger dan 110%, namelijk 117,9%. Daarom kunnen we jouw pensioen in 2022 verhogen. Per 1 januari 2022 zijn de pensioenen met 1,65% geïndexeerd. De prijzen zijn gestegen met 2,7%.

Pensioenchecker

Als vriend van de Pensioenchecker draagt Het Nederlandse Pensioenfonds bij om Nederland pensioenbewuster te maken. Download de checker app.

Belanghebbendenorgaan

Het belanghebbendenorgaan (BO) en het bestuur van Het Nederlandse Pensioenfonds behartigen jouw belangen. Het BO bewaakt onder andere of het bestuur de voor Pensioenkring OWASE van toepassing zijnde uitvoeringsovereenkomsten, uitvoeringsreglementen en/of pensioenreglementen juist uitvoert. Daarnaast heeft een BO de belangrijke taak om te bewaken of het bestuur de belangen van de verschillende groepen belanghebbenden bij Pensioenkring OWASE evenwichtig afweegt.

In het BO van Pensioenkring OWASE zitten:

  • Henk Meijerink, voorzitter en lid namens de werkgevers
  • Jan Willem Floor, lid namens de pensioengerechtigden
  • Henk Lubbers, lid namens de pensioengerechtigden
  • Aalt Doppenberg, lid namens de werknemers
  • Truus Horstra, lid namens de werkgevers
  • René Brookhuis, lid namens de werkgevers
  • Maria Malinowski, aspirant lid
  • Dick de With, aspirant lid

Actueel
Pensioenkring OWASE – Hoeveel risico wilt u met uw pensioen nemen? 24 juni 2022

Pensioenkring OWASE – Hoeveel risico wilt u met uw pensioen nemen?

Dit was een van de vragen in een groot onderzoek dat Motivaction eind vorig jaar voor ons heeft uitgevoerd onder de deelnemers en gepensioneerden van Pensioenkring OWASE. Met…

Lees verder

Documenten

Pensioenkring OWASE

Niet gevonden wat je zocht, neem dan
gerust contact op met ons.

Pensioenkring OWASE
Bel direct
06 53 47 73 44
Korte vraag?
Gebruik Whatsapp
Uitgebreide vraag?
Stuur een e-mail
Uitgebreide vraag?
Maak een belafspraak