Log veilig in op Mijn Pensioen met je inlognaam en wachtwoord
Ga naar het tabblad 'Mijn persoonlijke gegevens wijzigen'
Vul vervolgens je privé-mailadres in en klik op opslaan

Dekkingsgraad

Dekkingsgraad PKO (incl. MVEV)
Beweeg met je muis over de lijn voor meer informatie.

De pensioenen zijn per 1 januari 2023 met 14,53% verhoogd. Deze verhoging is de belangrijkste reden voor de daling van de dekkingsgraad in december. Klik hier voor meer informatie over indexatie.

* Per eind 2022 is de dekkingsgraad aangepast i.v.m. definitieve cijfers jaarwerkproces.

Pensioenchecker

Als vriend van de Pensioenchecker draagt Het Nederlandse Pensioenfonds bij om Nederland pensioenbewuster te maken. Download de checker app.

Belanghebbendenorgaan

Het belanghebbendenorgaan (BO) en het bestuur van Het Nederlandse Pensioenfonds behartigen jouw belangen. Het BO bewaakt onder andere of het bestuur de voor Pensioenkring OWASE van toepassing zijnde uitvoeringsovereenkomsten, uitvoeringsreglementen en/of pensioenreglementen juist uitvoert. Daarnaast heeft een BO de belangrijke taak om te bewaken of het bestuur de belangen van de verschillende groepen belanghebbenden bij Pensioenkring OWASE evenwichtig afweegt.

In het BO van Pensioenkring OWASE zitten:

  • Henk Meijerink, voorzitter en lid namens de werkgevers
  • Jan Willem Floor, lid namens de pensioengerechtigden
  • Henk Lubbers, lid namens de pensioengerechtigden
  • Aalt Doppenberg, lid namens de werknemers
  • Truus Horstra, lid namens de werkgevers
  • René Brookhuis, lid namens de werkgevers
  • Maria Malinowski, aspirant lid
  • Dick de With, aspirant lid

Actueel
Wet toekomst pensioenen een feit 2 juni 2023

Wet toekomst pensioenen een feit!

De Wet toekomst pensioenen is op 22 december 2022 aangenomen door de Tweede Kamer en is op 30 mei aangenomen door de Eerste Kamer. Daarmee komt een eind…

Lees verder
Duurzaamheidsinformatie 27 december 2022

Duurzaamheidsinformatie

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese richtlijn, die vanaf 10 maart 2021 van kracht is. Het doel van SFDR is de transparantie over duurzaamheid te…

Lees verder

Documenten

Welkom bij Pensioenkring OWASE

Niet gevonden wat je zocht, neem dan
gerust contact op met ons.

Welkom bij Pensioenkring OWASE
Bel direct
06 53 47 73 44
Korte vraag?
Gebruik Whatsapp
Uitgebreide vraag?
Stuur een e-mail
Uitgebreide vraag?
Maak een belafspraak