Log veilig in op Mijn Pensioen met je inlognaam en wachtwoord
Ga naar het tabblad 'Mijn persoonlijke gegevens wijzigen'
Vul vervolgens je privé-mailadres in en klik op opslaan

Dekkingsgraad

Dekkingsgraad PKA (incl. MVEV)
Beweeg met je muis over de lijn voor meer informatie.

De pensioenen zijn per 1 juli 2022 met 5,71% verhoogd. Deze verhoging is de belangrijkste reden voor daling van de dekkingsgraad in juni.

* Per eind 2022 is de dekkingsgraad aangepast i.v.m. definitieve cijfers jaarwerkproces.

Pensioenchecker

Als vriend van de Pensioenchecker draagt Het Nederlandse Pensioenfonds bij om Nederland pensioenbewuster te maken. Download de checker app.

Belanghebbendenorgaan

Het belanghebbendenorgaan (BO) en het bestuur van Het Nederlandse Pensioenfonds behartigen jouw belangen. Het BO bewaakt onder andere of het bestuur de voor Pensioenkring Arcadis van toepassing zijnde uitvoeringsovereenkomsten, uitvoeringsreglementen en/of pensioenreglementen juist uitvoert. Daarnaast heeft een BO de belangrijke taak om te bewaken of het bestuur de belangen van de verschillende groepen belanghebbenden bij Pensioenkring Arcadis evenwichtig afweegt.

In het BO van Pensioenkring Arcadis zitten:

  • Breun Breunissen, voorzitter en lid namens de pensioengerechtigden
  • Fer Saelman, plaatsvervangend lid namens de pensioengerechtigden
  • Gabe van Wijk, lid namens de werknemers
  • Sandra Bolder, lid namens de werkgever
  • Marcel Stuart, lid namens de werkgever

Actueel
Documenten

Welkom bij Pensioenkring Arcadis

Niet gevonden wat je zocht, neem dan
gerust contact op met ons.

Welkom bij Pensioenkring Arcadis
Bel direct
06 53 47 73 44
Korte vraag?
Gebruik Whatsapp
Uitgebreide vraag?
Stuur een e-mail
Uitgebreide vraag?
Maak een belafspraak