Log veilig in op Mijn Pensioen met je inlognaam en wachtwoord
Ga naar het tabblad 'Mijn persoonlijke gegevens wijzigen'
Vul vervolgens je privé-mailadres in en klik op opslaan

Dekkingsgraad

Dekkingsgraad CK1 (incl. MVEV)
Beweeg met je muis over de lijn voor meer informatie.

Beleidsdekkingsgraad en jouw pensioen

De beleidsdekkingsgraad ‘barometer’ hieronder geeft aan wanneer er sprake is van verlagen (korten), verhogen (indexeren) en alles wat er tussen zit.

Wij proberen je pensioen elk jaar mee te laten groeien met de prijzen. Dat noemen we ook wel indexatie of toeslagverlening. Het bestuur van Het Nederlandse Pensioenfonds beoordeelt elk jaar of dit mogelijk is. Dat hangt af van de financiële situatie van de kring per eind september.

Eind september 2021 was de beleidsdekkingsgraad van de kring 101% en lag onder de indexatiegrens van 110%. Daarom zijn de pensioenen per 1 januari 2022 niet verhoogd.
De ontwikkeling van de dekkingsgraad zie je in de grafiek op deze pagina. In aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel zijn de regels om te indexeren tijdelijk versoepeld. Het bestuur zal in het najaar een besluit nemen over eventuele indexatie.

Pensioenchecker

Als vriend van de Pensioenchecker draagt Het Nederlandse Pensioenfonds bij om Nederland pensioenbewuster te maken. Download de checker app.

Belanghebbendenorgaan

Het belanghebbendenorgaan (BO) en het bestuur van Het Nederlandse Pensioenfonds behartigen jouw belangen. Het BO bewaakt onder andere of het bestuur de voor Collectiviteitkring 1 van toepassing zijnde uitvoeringsovereenkomsten, uitvoeringsreglementen en/of pensioenreglementen juist uitvoert. Daarnaast heeft een BO de belangrijke taak om te bewaken of het bestuur de belangen van de verschillende groepen belanghebbenden bij Collectiviteitkring 1 evenwichtig afweegt.

In het BO van Collectiviteitkring 1 zitten:

  • Jacob de Vries (Ortec Finance), voorzitter en lid namens de werkgevers
  • Daan van Baarsen (de Efteling), lid namens de werkgevers
  • Jan Hendrik Gualtherie van Weezel (DAS), lid namens de werkgevers
  • Bas van Tilborg (de Efteling), lid namens de werknemers
  • Valerie van den Berg-Verhagen (DAS), lid namens de werknemers
  • Eva Bakker (AWVN), lid namens de pensioengerechtigden

Actueel
Collectiviteitkring 1 – Hoeveel risico wilt u met uw pensioen nemen? 24 juni 2022

Collectiviteitkring 1 – Hoeveel risico wilt u met uw pensioen nemen?

Dit was een van de vragen in een groot onderzoek dat Motivaction eind vorig jaar voor ons heeft uitgevoerd onder de deelnemers en gepensioneerden van Collectiviteitkring 1. Met…

Lees verder

Documenten

Collectiviteitkring 1

Niet gevonden wat je zocht, neem dan
gerust contact op met ons.

Welkom bij Collectiviteitkring 1
Bel direct
06 53 47 73 44
Korte vraag?
Gebruik Whatsapp
Uitgebreide vraag?
Stuur een e-mail
Uitgebreide vraag?
Maak een belafspraak