Adviseur-Het-Nederlandse-Pensioenfonds
Adviseur-Het-Nederlandse-Pensioenfonds

Kies nu voor een toekomstbestendige oplossing!

Waarom zou je tot 2028 wachten op het nieuwe pensioenstelsel als je nu al ontzorgd kan worden door bij ons aan te sluiten? Je hoeft de veranderingen niet zelf te organiseren. Zo bespaar je energie, kosten, profiteer je van schaalvoordelen én hou je toch zeggenschap over je pensioenregeling en het invaren. Dus wel de lusten, maar niet de lasten.

We zijn één van de meest succesvolle algemeen pensioenfondsen van Nederland. Zowel werkgevers als voormalig pensioenfondsen zijn bij ons aangesloten. Onze pensioenregelingen zijn toekomstbestendig en spelen in op de veranderingen van het pensioenakkoord.

 

Onze pensioenoplossingen

Met de invoering van de Wet toekomst pensioenen gaat er veel veranderen: de hoogte van de inleg (premie) wordt het uitgangspunt voor iedere pensioenovereenkomst. Wij gaan beide nieuwe overeenkomsten aanbieden:

  • de solidaire premieovereenkomst
  • de flexibele premieovereenkomst

Daarnaast bieden wij (gesloten) pensioenfondsen die in het FTK willen blijven ook een toekomstbestendige oplossing.

Invaren, transitie-FTK en compensatiemogelijkheden

Nu de Eerste Kamer op 30 mei de Wet toekomst pensioenen heeft aangenomen, gaan er vanaf 1 juli 2023 nieuwe pensioenregels gelden. Pensioenfondsen moeten op enig moment een keuze maken over het al dan niet toepassen van het transitie-FTK. Kies je als pensioenfonds voor het transitie-FTK dan moet er een overbruggingsplan worden opgesteld. Dit plan moet bij DNB worden ingediend. Het verantwoordingsorgaan heeft hierover een adviesrecht, het belanghebbendenorgaan een goedkeuringsrecht.

Ondersteuning door Het Nederlandse Pensioenfonds 

We nemen een groot deel van het werk uit handen dat gedaan moet worden in het kader van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. We zien het als een gezamenlijk project met de sociale partners om de keuzes te bepalen over het invaren, over de mogelijke compensatie bij het invaren van de oude regeling en het bepalen van de keuzes voor de solidariteitsreserve. We ondersteunen en ontzorgen.

Lees hier meer over de ondersteuning die we je bieden.

Meestgestelde vragen
van pensioenfondsen

Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) voert de pensioenregelingen uit voor meerdere werkgevers en voormalige pensioenfondsen. Onze missie is het realiseren van het pensioen dat werkgevers met hun werknemers hebben afgesproken, op een maatschappelijke verantwoorde wijze. Solide, wendbaar en persoonlijk. Dat is waar HNPF voor staat. Wij zijn een APF en worden bestuurd door een onafhankelijk bestuur, bestaande uit drie personen onder toezicht van een onafhankelijke Raad van Toezicht.

Wij hebben een vrije keuze in onze uitbestedingspartners. De pensioenuitvoering is uitbesteed aan a.s.r., DION Pensioen Services en Visma Idella, het fiduciair management aan Van Lanschot Kempen Investment Management. Wij bieden een toekomst voor pensioenfondsen die een ander onderkomen zoeken, maar wel ‘pensioenfonds’ willen blijven en voor werkgevers die een DB-toezegging willen behouden, in het Ftk willen blijven of juist willen overstappen op een Wtp-pensioenregeling, op de kosten letten en ook inspraak willen houden.

Wij kennen (open) collectiviteitkringen, waar meerdere werkgevers bij elkaar zitten om schaalvoordeel te behalen. Ook is het mogelijk om een eigen collectiviteitkring (besloten kring) op te richten. De vermogens tussen de kringen zijn en blijven gescheiden. Sinds de start in 2016, sloten zich al grote pensioenfondsen en werkgevers aan. We hebben tien collectiviteitkringen: Collectiviteitkring 1 (DB), Collectiviteitkring Flexibele regeling (DC), Pensioenkring Arcadis, Pensioenkring Randstad Groep, Pensioenkring OWASE, Pensioenkring Sweco, Pensioenkring Roba, Pensioenkring Cargill Bioindustrial, Pensioenkring Xerox en Pensioenkring PepsiCo.

Van Lanschot Kempen Investment Management is de onafhankelijke fiduciair manager van Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF). Daarmee onderscheidt Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) zich ten opzichte van andere APF-en. De advisering over en de uitvoering van het vermogensbeheer zijn hierdoor volledig onafhankelijk van elkaar ingericht.

Van Lanschot Kempen Investment Management is een gerenommeerde partij met een bewezen staat van dienst in het verzorgen van vermogensbeheer voor meerdere Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars. Van Lanschot Kempen Investment Management is gevestigd in Amsterdam en beheert in totaal een vermogen van circa 99 miljard euro.

Het bestuur van Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) wordt geadviseerd door specialisten van Van Lanschot Kempen Investment Management over onder andere het te voeren beleggingsbeleid. Ook adviseert Van Lanschot Kempen Investment Management over de best passende externe vermogensbeheerders en in welke mate bepaalde risico’s wel of niet moeten worden afgedekt. Op dagbasis wordt vinger aan de pols gehouden over de uitvoering van het vermogensbeheer. Door middel van verantwoordingrapportages wordt het bestuur, de beleggingscommissie en het belanghebbendenorgaan op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de beleggingsportefeuille.

De samenwerking met Van Lanschot Kempen Investment Management zorgt er voor dat de aangesloten werkgevers en pensioenfondsen profiteren van de kennis, inkoop- en onderhandelingskracht die Van Lanschot Kempen Investment Management biedt. Hierdoor is de verwachting dat het mogelijk is om de uitvoeringskosten beperkt te houden wat ten goede komt aan de deelnemers van Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF).

Het vermogen van iedere kring van het Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) wordt beheerd volgens het beleggingsbeleid dat is vastgesteld door het bestuur van Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) in samenspraak met het belanghebbendenorgaan van de specifieke collectiviteitkring.

Het beleggingsproces bestaat uit drie stappen: 1. strategisch beleggingsbeleid, 2. portefeuilleconstructie en 3. portefeuillemanagement.

Het beleggingsbeleid van Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) is gebaseerd op bepaalde beleggingsovertuigingen en uitgangspunten om ongewenste risico’s uit te sluiten. In combinatie met de economische omstandigheden en rendementsverwachtingen vertaalt de fiduciair manager Van Lanschot Kempen Investment Management dit naar een optimale invulling van de beleggingsportefeuille.

De beleggingsmix van Collectiviteitkring 1 bestaat in hoofdlijnen uit een combinatie van 57,5% vastrentende en 42,5% zakelijke waarden. De renteafdekking is 60%.

De beleggingsmix van Pensioenkring Arcadis bestaat in hoofdlijnen uit een combinatie van 50% vastrentende, 35% zakelijke waarden en 15% vastgoed. De renteafdekking is 60%.

De beleggingsmix van Pensioenkring Randstad Groep bestaat in hoofdlijnen uit een combinatie van 71,5% vastrentende en 28,5% zakelijke waarden. De renteafdekking is 70%.

De beleggingsmix van Pensioenkring OWASE bestaat in hoofdlijnen uit een combinatie van 55% vastrentende en 45% zakelijke waarden. De renteafdekking is 60%.

De beleggingsmix van Pensioenkring Sweco bestaat in hoofdlijnen uit een combinatie van 60% vastrentende-, 30% zakelijke waarden en 10% vastgoed. De renteafdekking is 70%.

De beleggingsmix van Pensioenkring Roba bestaat in hoofdlijnen uit een combinatie van 60% vastrentende-, 35% zakelijke waarden en 5% vastgoed.

De beleggingsmix van Pensioenkring Cargill bestaat in hoofdlijnen uit een combinatie van 60% vastrentende-, 35% zakelijke waarden en 5% vastgoed. De renteafdekking is 70%.

Je kunt het beleggingsbeleid hier downloaden.

Het Nederlandse Pensioenfonds is het enige 100% onafhankelijke algemeen pensioenfonds. We zijn een stichting zonder winstoogmerk. We zijn betrouwbaar en betrokken en opgericht om te investeren in een onbezorgde toekomst voor collectieve pensioenen van werkgevers en hun werknemers. We realiseren het pensioen dat werkgevers met hun werknemers hebben afgesproken. Sociale partners hebben en houden invloed op de inhoud van de pensioentoezegging. We doen dit met een betrokken bestuur en deskundige medewerkers op ons eigen bestuursbureau.

We maken verantwoorde keuzes in het belang van de deelnemers. We doen dat met partners die garant staan voor lange termijn commitment. We besparen tijd en trekken samen op met persoonlijke aandacht. We bundelen krachten met Nederlandse werkgevers en hun fondsen. Zo realiseren we schaalvergroting, slagkracht en synergie. Terwijl iedereen zijn identiteit en invloed behoudt. Dat maakt ons favoriet voor ondernemingspensioenfondsen. We beleggen in producten, branches en bedrijven van de toekomst. Om zo in wederkerigheid pensioenen veilig te stellen op een letterlijk en figuurlijk verantwoorde en duurzame manier.


Waarom zou je tot 2027 wachten op het nieuwe pensioenstelsel als je nu al ontzorgd kan worden door bij ons aan te sluiten? Je hoeft de veranderingen niet zelf te organiseren. Zo bespaar je energie, kosten, profiteer je van schaalvoordelen én hou je toch zeggenschap over je pensioenregeling en het invaren. Dus wel de lusten, maar niet de lasten.


“Wie snel wil gaat alleen, wie ver wil gaat samen” is een motto dat Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) omarmt. We geloven in de kracht van samenwerking als oplossing om tot een beter pensioen te komen voor deelnemers in een collectiviteit. De persoonlijke aandacht die jullie van onze regisseurs zult ontvangen, van klant worden tot en met de laatste uitkering, zijn gericht op verbondenheid en een langdurige relatie. Lees meer over onze regisseurs Opgericht met een eigen naam, een onafhankelijk bestuursbureau en een onafhankelijke fiduciair manager. Er is geen commerciële prikkel of druk om veranderingen aan te brengen die niet in het voordeel zijn voor de deelnemer.

Geïnteresseerd in een nadere kennismaking? Neem dan contact met mij op, of vraag een offerte aan.

Geïnteresseerd in wat Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) voor jouw pensioenfonds kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op of laat jouw adviseur contact met mij opnemen. Ik kijk graag naar een oplossing die past bij jouw pensioenfonds en doe je graag een voorstel.

Zodra je pensioenregeling is ondergebracht bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF), maak je deel uit van een kring. Dan neemt de kringregisseur het stokje over van de instapregisseur, die de hele transitie heeft begeleid.

De kringregisseur maakt onderdeel uit van het bestuursbureau en weet exact hoe de kring werkt. Hij zorgt voor de informatie-uitwisseling met de verschillende groepen waar de belangenbehartiging zich op richt. Hij maakt en monitort de jaarplannen voor de kring in opdracht van het belanghebbendenorgaan (BO). Hij is het aanspreekpunt voor beleidsmatige zaken. De kringregisseur communiceert actief, op een aantal vaste momenten, over het reilen en zeilen van de kring en haalt het net op bij betrokkenen over problemen, vragen, onduidelijkheden en behoeften.

Alleen door continu bewust en alert te zijn van wat er in de samenleving en in de pensioensector plaatsvindt, kan je de veranderingen in de pensioensector het hoofd bieden. Op vermogensbeheer gebied vereist dit wendbaarheid, pro-activiteit en een diepgaande kennis van de pensioensector.

De fiduciair manager Van Lanschot Kempen Investment Management heeft deze eigenschappen. Daarnaast is Van Lanschot Kempen Investment Management heel goed in staat om maatwerkoplossingen te bieden, vooral in het selecteren van externe vermogensbeheerders. Dit maakt Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) ook op het gebied van vermogensbeheer bijzonder wendbaar. Omdat Van Lanschot Kempen Investment Management optreedt namens een groot aantal opdrachtgevers kan zij doorgaans lagere kosten uitonderhandelen. Deze inkoopkracht maakt dat de beheervergoedingen van externe vermogensbeheerders laag zijn.

Bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) kun je als werkgever of pensioenfonds toetreden tot onze open Collectiviteitkring 1 of Collectiviteitkring Flexibele regeling als het een DC-regeling betreft. Als je als pensioenfonds over voldoende vermogen (> € 500 miljoen) beschikt, is toetreden tot een eigen collectiviteitkring mogelijk. Een belangrijk kenmerk van een APF is schaalvoordeel.

Collectiviteitkring 1 is toegankelijk voor meerdere werkgevers en pensioenfondsen die een DB-regeling willen handhaven. Doordat kosten over meerdere deelnemers worden gespreid, blijven ze laag. Past je regeling niet in Collectiviteitkring 1 of Collectiviteitkring Flexibele regeling en beschik je als pensioenfonds over voldoende vermogen, dan is een eigen kring mogelijk, waarbij meer vrijheid is bij de inrichting van de regeling.

Wij kunnen snel en efficiënt een eigen collectiviteitkring inrichten. Dit hebben wij gedaan voor Arcadis Pensioenfonds, Pensioenfonds Randstad Groep, Pensioenfonds OWASE en Pensioenfonds Sweco. Of een eigen collectiviteitkring past bij jouw organisatie zal ook afhangen van het vermogen dat in de kring wordt ondergebracht. Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

Het is voor een gesloten fonds aantrekkelijk om zich aan te sluiten bij Het Nederlandse Pensioenfonds. Met onze businesspartner Cardano hebben we een interessante propositie die we graag nader toelichten. Meer weten? Ernö Kalmár, 06 51 69 84 42 vertelt je graag meer.

Het bestuur kijkt met zorg naar de oorlog die door Rusland is begonnen tegen Oekraïne. Hoewel de directe blootstelling naar Russische en Oekraïense aandelen en obligaties zeer beperkt is heeft het wel een forse impact op de wereldwijde financiële markten. En daarmee op het vermogen en de dekkingsgraad van de kring. We volgen die ontwikkelingen nauwlettend om bij te kunnen sturen als dat nodig is. Intussen zorgen we er voor dat de ingestelde sancties tegen Rusland worden toegepast en dringen we er bij de vermogensbeheerders op aan geen Russische aandelen of obligaties aan te kopen. Mochten de ontwikkelingen in de komende periode daar aanleiding toe geven, dan zullen we je nader informeren.

Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) staat garant voor een excellente en digitale pensioenuitvoering, met toekomstbestendige pensioenoplossingen. Die voordelen komen terug in ons aanbod van de twee nieuwe premieovereenkomsten: de solidaire premieovereenkomst en de flexibele premieovereenkomst. Wij spreken op dit moment geen voorkeur uit voor een van bovenstaande varianten.

Het voordeel van ons is dat we meerdere varianten kunnen aanbieden, waardoor u als pensioenfonds en/of (betrokken) werkgever meer keuzevrijheid heeft. Wij gaan graag met u in gesprek om gezamenlijk te bekijken welk pensioenoplossing het beste past bij uw situatie. Het belang van de deelnemers staat hierbij voorop, maar we hebben ook oog voor de andere stakeholders. We kijken naar de tijdslijnen, waarbij we opmerken dat sociale partners uiteindelijk de keuze maken welk van de twee contracten het wordt. Deze keuze is beoogd voor 1 juli 2025. Vóór die tijd hebben wij met u de impact van de diverse varianten doorgesproken, de risicohouding van de deelnemers bepaald, het beleggingsbeleid vastgesteld en naar aspecten als collectiviteit en solidariteit gekeken.

Door nu al naar Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) over te stappen, ontzorgen we de partijen die bij de overgang naar het nieuwe stelsel betrokken zijn. De voordelen van Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) Met onze kennis en ervaring van transities, lage uitvoeringskosten, goede samenwerking met de pensioenfondsen en sociale partners én een gedegen planning, verzorgen wij een rimpelloze aansluiting bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF).

Bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) begrijpen we de vraagstukken waarmee onze klanten te maken hebben. Wij hebben de pensioenoplossingen, of het nu om een SPR, FPR of FTK-regeling gaat. Kijk hier om nog meer te lezen over de nieuwe pensioenoplossingen van Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF).

Neem voor meer informatie contact op met Ernö Kalmár, 06 51 69 84 42.

De Wet toekomst pensioenen is per 1 juli 2023 van kracht. Het transitie-FTK gaat op enig moment als onderdeel van de Wet toekomst pensioenen in en loopt tot 1 januari 2028 en geldt voor pensioenfondsen die verwachten te zullen invaren in het nieuwe pensioenstelsel. Op het moment dat een pensioenfonds het transitie-FTK verlaat omdat het besluit bestaande aanspraken niet in te varen naar het nieuwe stelsel, moet het bij het eerstvolgende meetmoment weer voldoen aan de regels van het reguliere FTK.

Bij de flexibele premieovereenkomst (FPR) gaat het samengevat om een individuele premieovereenkomst, met een scheiding tussen de opbouw- en de uitkeringsfase, waarbij het aankopen van een vaste en variabele uitkering op de pensioendatum mogelijk is. De solidaire premieovereenkomst (SPR) is een collectieve regeling, waarbij de opbouw- en de uitkeringsfase zijn geïntegreerd, die leidt tot een variabele pensioenuitkering vanaf de pensioendatum. Bij zowel FPR als bij SPR staat de premie centraal.

De arbeidsvoorwaardelijke afspraak over pensioen komt voortaan neer op het ter beschikking stellen van een premie. De premie wordt leeftijdsonafhankelijk en vast. De doorsneesystematiek wordt afgeschaft. Voor de huidige premieregelingen komt er als overgangsmaatregel de mogelijkheid om de bestaande staffel te blijven gebruiken voor zittende werknemers en de vaste premie voor nieuwe werknemers zodra de nieuwe regeling van kracht wordt.

Het kernverschil tussen FPR en SPR ligt in de mate van solidariteit. Bij FPR zijn er naar keuze solidariteitselementen mogelijk, bij SPR is er altijd sprake van risicodeling door een zogeheten solidariteitsreserve. Een praktisch gevolg hiervan voor Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) is dat dat alleen pensioenfondsen SPR kunnen aanbieden vanwege de solidariteitsreserve en de bijbehorende (intergenerationele) risicodeling. De keuze tussen FPR dan wel SPR is een zaak van sociale partners. Bij die keuze zullen onder andere de gewenste mate van solidariteit, al dan niet invaren en de kosten van de nieuwe pensioenovereenkomst een rol spelen.

Implementatieplan (inclusief communicatieplan) In december 2022 (4e kwartaal) met uitloop naar het 1e kwartaal van 2023 moeten pensioenfondsen een keuze maken over het al dan niet toepassen van het transitie-FTK. Kiest het pensioenfonds voor het transitie-FTK, dan stelt het pensioenfonds het overbruggingsplan vast. Uiterlijk op 1 april 2023 moet dit plan ingediend zijn bij DNB.

Het belanghebbendenorgaan heeft een goedkeuringsrecht over de inzet van vermogen, in het kader van invaren. Sociale partners stellen het transitieplan op Het transitieplan, dat op 1 januari 2025 afgerond dient te zijn, bevat in ieder geval keuzes over enkele belangrijke onderdelen van de pensioenoplossing plus een adequate motivatie. Te denken valt aan: de keuze van het pensioencontract – wat gebeurt er met bestaande opbouw en rechten – de effecten van de transitie per leeftijdscohort – afspraken over adequate compensatie – het financieringsplan voor compensatie Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) stelt het implementatie- en communicatieplan op.

Bij het implementatieplan en opdrachtaanvaarding moet je denken aan – de toelichting op de voorbereiding en uitvoering van de implementatie – de toets van de uitvoerbaarheid, kosten en risico’s; de toets gelijke behandeling – de toets der evenwichtigheid, na advies van het belanghebbendenorgaan Het communicatieplan bevat in ieder geval : – consequenties van de wijzigingen. Deelnemers krijgen persoonlijk inzicht in de hoogte van hun pensioen dat zij voor de overstap mochten ontvangen en het verwachte pensioen na de overstap – communicatie over de maatregelen om deelnemers adequaat te compenseren Kortom, door nu al naar Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) te komen, nemen wij een groot deel van het werk uit handen dat gedaan moet worden in het kader van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

We zien het als een gezamenlijk project met de sociale partners om de keuzes te bepalen over de mogelijke compensatie bij het invaren van de oude regeling en het bepalen van de keuzes voor de solidariteitsreserve. Wij ondersteunen jou als werkgever na jouw rimpelloze aansluiting bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) met relevante en tijdige communicatie via onze website, de landingspagina voor het nieuwe pensioenstelsel, de persoonlijke informatie via het deelnemersportaal (mijnomgeving) en indien gewenst maatwerkcommunicatie in de vorm van nieuwsbrieven, pensioenkranten of webinars.

In het consultatiedocument is te lezen dat er reden is om de bestaande wetgeving, het reguliere Financieel toetsingskader (Ftk), tijdelijk te herzien in aanloop naar het nieuwe stelsel, het zogeheten Transitie-Ftk. Dit om te voorkomen dat pensioenfondsen nu maatregelen moeten nemen die niet nodig zijn om evenwichtig in te varen in het nieuwe stelsel. En ook omgekeerd dat handelingen die in het kader van een verantwoorde, uitlegbare en evenwichtige overstap naar het nieuwe stelsel nodig zijn, niet worden nagelaten.

Het Transitie-Ftk gaat op enig moment als onderdeel van de invoering van de Wet toekomst pensioenen in en loopt tot 1 januari 2028 en geldt voor pensioenfondsen die verwachten te zullen invaren in het nieuwe pensioenstelsel. Op het moment dat een pensioenfonds het Transitie-Ftk verlaat omdat het besluit bestaande aanspraken niet in te varen naar het nieuwe stelsel, moet het bij het eerstvolgende meetmoment weer voldoen aan de regels van het reguliere Ftk.

Ontzorgd worden en toch zeggenschap houden.. Sluit je nu aan bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) “Waarom zou je tot 2027 wachten op het nieuwe pensioenstelsel als je nu al ontzorgd kan worden door bij ons aan te sluiten? Je hoeft de veranderingen niet zelf te organiseren. Zo bespaar je energie, kosten, profiteer je van schaalvoordelen bij beleggen én hou je toch zeggenschap over je pensioenregeling en het invaren.

“Dus wel de lusten, maar niet de lasten. Dat is het voordeel van ons algemeen pensioenfonds” zegt Francis van Bergenhenegouwen, directeur van Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF). Als je, bijvoorbeeld als gesloten pensioenfonds, op zoek bent naar een voortzetting van de gehele pensioenportefeuille op een nieuw platform, dan kan dat eenvoudig bij ons. Een goede overgang als pensioenfonds is belangrijk. Wij inventariseren samen met jou of je het beste bij een bestaande collectiviteitkring kunt aansluiten, of dat je 1-op-1 in een eigen kring naar ons toe komt. Wacht geen 5 jaar.

Veel pensioenfondsbestuurders willen liefst zo snel mogelijk over naar het nieuwe pensioenstelsel en niet wachten tot 2027. Zodra wet- en regelgeving vaststaan en de pensioenadministratie gebouwd is, kunnen wij als algemeen pensioenfonds meteen starten met opbouw in het nieuwe stelsel. Dankzij ‘ringfencing’ kunnen wij in meerdere kringen verschillende regelingen (oud en nieuw) uitvoeren. Dat betekent dat je als pensioenfondsbestuurder snel kunt starten met een premieregeling en pas later een besluit hoeft te nemen over het invaren. Het belanghebbendenorgaan houdt zeggenschap, ook naar welk contract wordt ingevaren. Daarmee bieden wij de mogelijkheid om oud en nieuw bij elkaar te houden.

De overgang naar ons pensioenfonds kan snel en je houdt in de toekomst alle vrijheid om te kiezen voor een nieuwe contractvorm. Kortom, het biedt veel voordelen om de pensioenopbouw naar Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) over te zetten. Het is voor een gesloten fonds aantrekkelijk om zich bij ons aan te sluiten.

Met onze businesspartner Cardano hebben we een aantrekkelijke propositie uitgewerkt. Onze kringorganisatie is goed geregeld. Ook de organisatie rondom de overgang naar ons is goed geregeld. Zo inventariseert één van onze welkomstregisseurs vroegtijdig welke kring en contractvorm het beste bij je fonds past. Hij begeleidt de overgang tot en met implementatie.

In de kring zelf is onze kringregisseur actief die zich naast de governance ook volledig bezighoudt met je invloed door je positie in het belanghebbendenorgaan. Een pensioenregisseur, tenslotte, houdt na implementatie contact met de deelnemers zelf en begeleid aankomende gepensioneerden op weg naar het pensioen.

Neem contact op met of Ernö Kalmár, 06 51 69 84 42 om meer te horen. Hij vertelt je graag meer!

Wij staan voor een persoonlijke aanpak. Dat zie je ook terug in hoe we jou en je werknemers helpen in de dagelijkse gang van zaken. Eén van de belangrijkste hulpmiddelen is het persoonlijke, online portaal waarin je continu inzicht hebt in je pensioenregeling. En alle mutaties doorgeeft. Op het moment dat het jou uitkomt.

Wil je meer informatie? Vraag naar een demo van de portalen. Handig: altijd inzicht in de status van je waardeoverdracht Personeels- en salarismutaties bij elkaar in één portaal.

Als je besluit om je pensioenregeling onder te brengen bij een andere pensioenuitvoerder, moet de overgang zo geruisloos mogelijk verlopen. Speciaal voor die fase komt de instapregisseur in beeld: je vaste aanspreekpunt voor alles wat er nodig is voor toetreding tot het fonds. In 3 stappen in het fonds Onze instapregisseurs werken volgens een vast stappenplan: uitvoeringsovereenkomst getekend. Het is geen verrassing wat wij van je nodig hebben om het contract 100% in orde te maken. Je hebt van ons heldere checklists gekregen en een uitgebreid projectplan waarin precies staat wat je van ons kunt verwachten en wat wij van jullie verwachten.

Bijvoorbeeld over aanlevering van deelnemergegevens en de kwaliteit ervan. contract opgevoerd. Wij helpen je uitgebreid om de deelnemergegevens correct en actueel in onze administratie te brengen. Met tools, formats en directe hulp van de instapregisseur en andere collega’s. online portalen en de welkomstbrief staan klaar Is het contract opgevoerd? Dan kunnen we van start met de communicatie over de nieuwe pensioenregeling. Natuurlijk op een moment dat wij samen hebben gekozen. 

Vanaf het eerste contact merk je het al: Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) werkt met persoonlijke aanspreekpunten, elk met een eigen expertise om te helpen van begin tot eind. Wie zijn ze en wat doen ze voor je?

Je sluit aan bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) Een van onze welkomstregisseurs verkent samen met jou of ons APF bij je organisatie en je werknemers past. Wij adviseren niet maar geven je de informatie die nodig is. Wij hebben niet de intentie om je pensioenregeling ‘even snel’ bij ons onder te brengen. Wel om een passend aanbod te doen en een nauwe samenwerking aan te gaan. Als je hebt besloten met ons mee te doen, komt de instapregisseur in beeld. Hij begeleidt het instaptraject. Hij zorgt voor instapgemak en neemt overstapstress weg. Zijn rol zit er pas op als de deelnemers de welkomstbrief hebben gekregen, de eerste premiebetalingen zijn gelukt en je aangeeft dat je goed geholpen bent en het beheer naar behoren loopt. je bent aangesloten.

Als je bent ingestapt in ons fonds, ben je onderdeel van een kring. Dan neemt de kringregisseur het stokje over. Hij is het aanspreekpunt voor werkgevers helpt bij vragen die je hebt. Hij is de smeerolie tussen bestuur, belanghebbendenorgaan en je bedrijf. bijna met pensioen. Wij helpen je werknemer natuurlijk met alles rondom zijn of haar pensioen. Maar speciaal voor de fase vlak voor pensionering is er voor de werknemers de pensioenregisseur. Hij helpt bij de persoonlijke voorbereiding op het pensioen. Zowel op financieel gebied als bij de menselijke kant van het met pensioen gaan, omdat we weten dat stoppen met werken een belangrijk moment in het leven is. De pensioenregisseur zorgt ervoor dat je werknemers begrijpen wat de ‘waarde’ is van hun pensioen en helpt ze op weg met de keuzes die ze kunnen maken. Hij organiseert bijeenkomsten en gaat in gesprek om te zien waar behoefte aan is.

Solide, wendbaar en persoonlijk. Dat is waar Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) voor staat. Onze samenwerkingspartners staan garant voor een lange termijn commitment, zodat we er ook over 40 jaar nog zijn voor de uitkeringen. De ingelegde pensioengelden worden verantwoord belegd met oog voor rendement. We hechten daarbij veel waarde aan duurzaamheid.

Op het gebied van communicatie stappen we in op de nieuwste ontwikkelingen om flexibel en wendbaar te kunnen reageren op alle wijzigingen die op ons af gaan komen. We geloven in de kracht van samenwerking als oplossing om tot een beter pensioen te komen voor deelnemers in een collectiviteit. Het zijn de mensen die uiteindelijk het verschil maken. De persoonlijke aandacht die je van onze medewerkers ontvangt, van klant worden tot en met de laatste uitkering, zijn gericht op verbondenheid en een langdurige relatie.

Niet gevonden wat je zocht, neem dan
gerust contact op met Ernö Kalmár.

Pensioenfonds
Bel direct
06 51 69 84 42
Uitgebreide vraag?
Stuur een e-mail
Uitgebreide vraag?
Maak een belafspraak

Actueel
Wet toekomst pensioenen een feit 2 juni 2023

Wet toekomst pensioenen een feit!

De Wet toekomst pensioenen is op 30 mei aangenomen door de Eerste Kamer. Daarmee komt een eind aan een jarenlange discussie over de invoering van een nieuw pensioenstelsel….

Lees verder
Stichting Pensioenfonds Xerox kiest voor Het Nederlandse Pensioenfonds 19 december 2022

Stichting Pensioenfonds Xerox kiest voor Het Nederlandse Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Xerox heeft de intentie om de pensioenverplichtingen en het vermogen per 31 december 2023 onder te brengen bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF). Het gaat om de…

Lees verder