Vacature Lid Raad van Toezicht – Vermogensbeheer

Het Nederlandse Pensioenfonds is een algemeen pensioenfonds en voert de pensioenregelingen uit voor meerdere werkgevers en voormalige pensioenfondsen. Onze missie is het realiseren van het pensioen dat werkgevers met hun werknemers hebben afgesproken, op een maatschappelijk verantwoorde wijze. De vermogens zijn ondergebracht in zgn. kringen en blijven daarmee gescheiden.

Het Pensioenfonds heeft twee open collectiviteitkringen en vier gesloten kringen

 • Collectiviteitkring 1
 • Collectiviteitkring Flexibele Regeling
 • Pensioenkring Arcadis
 • Pensioenkring OWASE
 • Pensioenkring Randstad Groep en
 • Pensioenkring Sweco

Het fonds heeft 48.500 (eind 2021) deelnemers en pensioengerechtigden, een belegd vermogen van ca.
€ 5,7 mld. en een premie van ca. € 100 mln. De komende jaren verwacht het fonds een verdere groei.

Het Nederlandse Pensioenfonds is een pensioenfonds dat een alternatief biedt voor pensioenfondsen die een ander onderkomen zoeken, maar wel ‘pensioenfonds’ willen blijven.

Het fonds is opgericht om werkgevers en werknemers blijvend te ondersteunen bij de uitvoering van de pensioentoezegging, met persoonlijke aandacht vanaf het eerste contact tot en met de laatste uitkering. Door de uitgesproken keuzes in de governance en de selectie van uitbestedingspartners is het fonds een solide en wendbare partner die goed kan inspelen op toekomstige veranderingen zoals het nieuwe pensioenstelsel.

Het Nederlandse Pensioenfonds kent een onafhankelijk bestuursmodel, aangestuurd door onafhankelijke bestuurders. Het bestuur staat onder toezicht van een Raad van Toezicht en moet verantwoording afleggen aan en (deels) beleidsinstemming krijgen van de (vergadering van) belanghebbendenorganen.

Vacature lid RvT met profiel Vermogensbeheer

De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden en is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De Raad van Toezicht streeft naar een diverse samenstelling, onder meer met betrekking tot opleiding, achtergrond, persoonlijkheid, ervaring, geslacht en leeftijd.

Op basis van kennis en ervaring zijn de functies verdeeld over de aandachtsgebieden:

Governance, Communicatie en Juridische zakenRisicomanagementVermogensbeheer

Het Nederlandse Pensioenfonds speelt als algemeen pensioenfonds in op de grote ontwikkelingen die in de pensioensector spelen en de daarmee gepaard gaande transities.

De kandidaat die wij zoeken, begrijpt dat en heeft het volgende profiel:

 • Heeft een visie op de ontwikkelingen in de pensioensector en de rol die het daarin kan spelen.
 • Is ondernemend en vernieuwend
 • Heeft een financieel economisch profiel en beschikt over actuariële kennis
 • Heeft bestuurlijke/toezichthoudende ervaring met institutioneel vermogensbeheer waaronder begrepen beleggingsvraagstukken en ALM-studies
 • Heeft kennis van en ervaring met ontwikkelingen op het gebied van ESG
 • Heeft een ervaring en expertise opgedaan in het bedrijfsleven, gecombineerd met integer handelen en een integere reputatie
 • Heeft kennis van en ervaring met het lezen en interpreteren van de financiële verslaglegging kennis van en ervaring in de pensioensector (is een pré)

De kandidaat beschikt in ruime mate over de volgende competenties:

 • Strategisch denken
 • Samenwerken
 • Communicatief vaardig
 • Reflecteren

Tijdsbesteding en Vergoeding

De Raad van Toezicht komt minimaal zes keer per jaar met het bestuur bijeen en verder zo vaak als dat voor een goede uitoefening van haar taak noodzakelijk is. Tevens is er periodiek overleg met de vergadering van belanghebbendenorganen (VBO) en met de belanghebbendenorganen. De benoemingstermijn is vier jaar waarbij een eenmalige herbenoeming van nog eens vier jaar mogelijk is.

De functie van lid van de Raad van Toezicht van Het Nederlandse Pensioenfonds vergt ten minste 0,5 dag per week (0,1 VTE). De geschikte kandidaat moet aantoonbaar voldoende tijd beschikbaar hebben voor het vervullen van deze functie.

De vergoeding voor het lid van de Raad van Toezicht bedraagt € 18.800 op jaarbasis. Deze vergoeding is vrijgesteld van BTW.

Procedure

De vergadering van belanghebbendenorganen (VBO) waarin de voorzitters van de kringen vertegenwoordigd zijn, benoemt de definitieve kandidaat.

Kandidaten zullen op vrijdag 25 november 2022 worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de leden van onze selectiecommissie. Deze commissie bestaat uit twee leden van de VBO en een lid van de Raad van Toezicht. Na het kennismakingsgesprek volgt mogelijk een vervolggesprek. Daarna verwacht de selectiecommissie een voordracht van één van de kandidaten te kunnen doen aan het voltallige VBO. De definitieve aanstelling zal volgen na toetsing door De Nederlandsche Bank.

Informatie

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Ingrid Reichmann of Josephine van der Vossen op 035 – 548 0760.

Gegeven het karakter van een APF mag de kandidaat voor de Raad van Toezicht, om belangenverstrengeling te voorkomen, geen financiële of hiërarchische verhouding hebben met één van de aangesloten kringen, andere APF-en, potentiële klanten, uitbestedingspartijen en/of met huidige bestuursleden.

Reageren

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature, upload dan uw CV en motivatie via:
Lid Raad van Toezicht – Vermogensbeheer – Partners at Work

Vacature Lid Raad van Toezicht – Governance

Het Nederlandse Pensioenfonds is een algemeen pensioenfonds en voert de pensioenregelingen uit voor meerdere werkgevers en voormalige pensioenfondsen. Onze missie is het realiseren van het pensioen dat werkgevers met hun werknemers hebben afgesproken, op een maatschappelijk verantwoorde wijze. De vermogens zijn ondergebracht in zgn. kringen en blijven daarmee gescheiden.

Het Pensioenfonds heeft twee open collectiviteitkringen en vier gesloten kringen

 • Collectiviteitkring 1
 • Collectiviteitkring Flexibele Regeling
 • Pensioenkring Arcadis
 • Pensioenkring OWASE
 • Pensioenkring Randstad Groep en
 • Pensioenkring Sweco

Het fonds heeft 48.500 (eind 2021) deelnemers en pensioengerechtigden, een belegd vermogen van ca.
€ 5,7 mld. en een premie van ca. € 100 mln. De komende jaren verwacht het fonds een verdere groei.

Het Nederlandse Pensioenfonds is een pensioenfonds dat een alternatief biedt voor pensioenfondsen die een ander onderkomen zoeken, maar wel ‘pensioenfonds’ willen blijven.

Het fonds is opgericht om werkgevers en werknemers blijvend te ondersteunen bij de uitvoering van de pensioentoezegging, met persoonlijke aandacht vanaf het eerste contact tot en met de laatste uitkering. Door de uitgesproken keuzes in de governance en de selectie van uitbestedingspartners is het fonds een solide en wendbare partner die goed kan inspelen op toekomstige veranderingen zoals het nieuwe pensioenstelsel.

Het Nederlandse Pensioenfonds kent een onafhankelijk bestuursmodel, aangestuurd door onafhankelijke bestuurders. Het bestuur staat onder toezicht van een Raad van Toezicht en moet verantwoording afleggen aan en (deels) beleidsinstemming krijgen van de (vergadering van) belanghebbendenorganen.

Vacature lid RvT met profiel Governance, Communicatie en Juridische zaken

De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden en is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De Raad van Toezicht streeft naar een diverse samenstelling, onder meer met betrekking tot opleiding, achtergrond, persoonlijkheid, ervaring, geslacht en leeftijd.

Op basis van kennis en ervaring zijn de functies verdeeld over de aandachtsgebieden:

Governance, Communicatie en Juridische zaken, Risicomanagement en Vermogensbeheer

Het Nederlandse Pensioenfonds speelt als algemeen pensioenfonds in op de grote ontwikkelingen die in de pensioensector spelen en de daarmee gepaard gaande transities.

De kandidaat die wij zoeken begrijpt dat en heeft het volgende profiel:

 • Heeft een visie op de ontwikkelingen in de pensioensector en de rol die het daarin kan spelen.
 • Is ondernemend en vernieuwend heeft bij voorkeur een juridische achtergrond;
 • Heeft ervaring met en kennis van organisatievraagstukken en governance modellen;
 • Is bekend met de stichtingsvorm en specifieke regelgeving inzake governance van pensioenfondsen;
 • Is vertrouwd met toekomstige ontwikkelingen op pensioengebied (zowel governance, pensioenvraagstukken en het nieuwe pensioenakkoord);
 • Is bekend met stakeholdermanagement binnen pensioenfondsen;
 • Heeft een visie op meerjarige beleidsplannen, met name communicatiebeleid;

De kandidaat beschikt in ruime mate over de volgende competenties:

 • Strategisch denken
 • Samenwerken
 • Communicatief vaardig Reflecteren

Tijdsbesteding en Vergoeding

De Raad van Toezicht komt minimaal zes keer per jaar met het bestuur bijeen en verder zo vaak als dat voor een goede uitoefening van haar taak noodzakelijk is. Tevens is er periodiek overleg met de vergadering van belanghebbendenorganen (VBO) en met de belanghebbendenorganen. De benoemingstermijn is vier jaar waarbij een eenmalige herbenoeming van nog eens vier jaar mogelijk is.

De functie van lid van de Raad van Toezicht van Het Nederlandse Pensioenfonds vergt ten minste 0,5 dag per week (0,1 VTE). De geschikte kandidaat moet aantoonbaar voldoende tijd beschikbaar hebben voor het vervullen van deze functie.

De vergoeding voor het lid van de Raad van Toezicht bedraagt € 18.800 op jaarbasis. Deze vergoeding is vrijgesteld van BTW.

Procedure

De vergadering van belanghebbendenorganen (VBO) waarin de voorzitters van de kringen vertegenwoordigd zijn, benoemt de definitieve kandidaat.

Kandidaten zullen op vrijdag 25 november 2022 worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de leden van onze selectiecommissie. Deze commissie bestaat uit twee leden van de VBO en een lid van de Raad van Toezicht. Na het kennismakingsgesprek volgt mogelijk een vervolggesprek. Daarna verwacht de selectiecommissie een voordracht van één van de kandidaten te kunnen doen aan het voltallige VBO. De definitieve aanstelling zal volgen na toetsing door De Nederlandsche Bank.

Informatie

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Ingrid Reichmann of Josephine van der Vossen op 035 – 548 0760.

Gegeven het karakter van een APF mag de kandidaat voor de Raad van Toezicht, om belangenverstrengeling te voorkomen, geen financiële of hiërarchische verhouding hebben met één van de aangesloten kringen, andere APF-en, potentiële klanten, uitbestedingspartijen en/of met huidige bestuursleden.

Reageren

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature, upload dan uw CV en motivatie via de: Lid Raad van Toezicht- Governance – Partners at Work