Site visit

Een kijkje in de keuken bij Het Nederlandse Pensioenfonds.

Presentatie bestuur

Pensioenfonds Xerox kiest voor HNPF

Het bestuur van Pensioenfonds Xerox heeft na een uitvoerig doorlopen selectieproces Het Nederlandse Pensioenfonds geselecteerd om aan hen per 31 december 2023 de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten over te dragen.

Overdracht van pensioenaanspraken en -rechten

De pensioenaanspraken en -rechten worden, onder voorbehoud van een verklaring van geen bezwaar van De Nederlandsche Bank, bij Het Nederlandse Pensioenfonds ondergebracht in een eigen, besloten kring, Pensioenkring Xerox. Deze kring krijgt een eigen belanghebbendenorgaan met vertegenwoordigers van de werkgever, de medewerkers en de pensioengerechtigden. In totaal gaat het om ruim 2.500 pensioengerechtigden en ruim 2.500 gewezen deelnemers. Met hun komst groeit Het Nederlandse Pensioenfonds naar 7 kringen, met ruim 52.000 deelnemers, een belegd vermogen van circa € 7 miljard.