Wet toekomst pensioenen een feit!

De Wet toekomst pensioenen is op 30 mei aangenomen door de Eerste Kamer. Daarmee komt een eind aan een jarenlange discussie over de invoering van een nieuw pensioenstelsel. De nieuwe pensioenregels gelden vanaf 1 juli 2023. Alle pensioenregelingen moeten uiterlijk vóór 1 januari 2028 zijn aangepast. Werkgevers en vakorganisaties moeten daarvoor nog de nodige besluiten nemen.

Wat blijft hetzelfde?

Je blijft pensioen opbouwen via je werkgever. Vanaf pensionering wordt je pensioen levenslang uitgekeerd. Meevallers en tegenvallers blijven we samen delen, bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid en overlijden. Dat doen we nu ook.

Wat wordt er anders?
Je pensioen gaat sneller omhoog als het goed gaat met de economie, maar kan ook omlaag als het tegenzit. Wel komen er regels om de schommelingen te dempen. In de nieuwe regeling krijg je een persoonlijk pensioenvermogen. 

Bij het nieuwe pensioen krijgt iedereen een eigen pensioenpot, terwijl de pensioenen nu uit een gezamenlijke pot komen

Meer weten?
Kijk eens op www.onsnieuwepensioen.nl. Deze website is een initiatief van vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hier vind je veel duidelijke uitlegfilmpjes over wat er gaat veranderen, wat hetzelfde blijft en hoe pensioen werkt.

Er verandert nu nog niets
De nieuwe regels gaan in op 1 juli 2023, maar pensioenfondsen krijgen een paar jaar de tijd om volgens deze regels te gaan werken. We houden je op de hoogte.   

Pensioenfonds Xerox kiest voor HNPF

Het bestuur van Pensioenfonds Xerox heeft na een uitvoerig doorlopen selectieproces Het Nederlandse Pensioenfonds geselecteerd om aan hen per 31 december 2023 de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten over te dragen.

Overdracht van pensioenaanspraken en -rechten

De pensioenaanspraken en -rechten worden, onder voorbehoud van een verklaring van geen bezwaar van De Nederlandsche Bank, bij Het Nederlandse Pensioenfonds ondergebracht in een eigen, besloten kring, Pensioenkring Xerox. Deze kring krijgt een eigen belanghebbendenorgaan met vertegenwoordigers van de werkgever, de medewerkers en de pensioengerechtigden. In totaal gaat het om ruim 2.500 pensioengerechtigden en ruim 2.500 gewezen deelnemers. Met hun komst groeit Het Nederlandse Pensioenfonds naar 7 kringen, met ruim 52.000 deelnemers, een belegd vermogen van circa € 7 miljard.