Onderzoek Pensioenbarometer – doe je mee?

In de week van 30 april heb je per mail of per post een uitnodiging van ons gehad. Daarin vragen we je mee te doen aan ons onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek helpen ons om onze communicatie over de nieuwe pensioenregels te verbeteren. We willen je namelijk zo goed en begrijpelijk mogelijk informeren over de nieuwe regels voor pensioen én over jouw nieuwe pensioenregeling. 

Laat ons weten wat ú wilt weten
Wij verbeteren continu onze dienstverlening. Dus geven we je het liefst ook alleen informatie die voor jou persoonlijk belangrijk is. Aan de andere kant zijn wij wettelijk verplicht ook bepaalde algemene informatie te geven. Het is soms best lastig om daarin een goede balans te vinden. Je kunt ons daarbij helpen. Hoe beter wij weten wat je wel (al weet), maar ook wat je niet wilt weten, des te beter onze dienstverlening kan zijn. We herhalen het onderzoek een aantal keer, zodat we ook werkelijk kunnen meten of onze dienstverlening en communicatie in jouw ogen wel of niet verbeteren.

Zijn mijn antwoorden anoniem?
Ja, jouw antwoorden zijn anoniem. Onderzoeksbureau MWM2 voert het onderzoek voor ons uit. Jouw antwoorden zijn niet naar jou persoonlijk terug te leiden. Alle antwoorden worden bij elkaar gevoegd en dan kijken we bijvoorbeeld naar wensen, het gedrag en de kennis per leeftijdsgroep. We kijken ook of er per werkgever belangrijke verschillen zijn waar we rekening mee moeten houden.

Wanneer krijg je een nieuwe pensioenregeling?
Alle pensioenfondsen krijgen de tijd tot uiterlijk 1 januari 2028 om over te stappen op de nieuwe pensioenregels. Eerder mag. Wanneer je een nieuwe pensioenregeling krijgt verschilt per werkgever. Vakbonden en werkgevers (sociale partners) zijn druk met elkaar in overleg hoe die nieuwe pensioenregeling eruit komt te zien. Wij gaan jouw nieuwe pensioenregeling daarna uitvoeren. Daar moet administratief nog veel voor geregeld worden. In principe verhuist je huidige pensioen mee naar je nieuwe pensioenregeling, tenzij sociale partners anders beslissen.

Geef je e-mailadres aan ons door dan houden we je op de hoogte zodra er nieuws is over je nieuwe pensioenregeling: Mijn pensioen – Het Nederlandse Pensioenfonds (hnpf.nl)

Wat zijn de nieuwe regels voor pensioen en waarom zijn ze nodig?

Mijn inlogcode werkt niet, wat nu?
Controleer goed of je geen typefout hebt gemaakt. Kom je er niet uit, dan kun je een mail sturen naar r.dehaan@mwm2.nl. Rutger helpt je dan zo snel mogelijk om toch deel te kunnen nemen aan het onderzoek.

Sweco – Hoe denk je over risico en je pensioen? Doe mee met ons onderzoek!

Wil je veel of juist weinig risico lopen met je pensioengeld? Laat het ons weten en doe mee met het onderzoek.

Hoe denk je over het nemen van risico met jouw pensioengeld? Wil je veel of juist weinig risico lopen? Dat hoort Het Nederlandse Pensioenfonds graag van jou. Doe daarom mee met dit onderzoek. Als je meedoet, maak je kans op een cadeaubon van 25 euro.

Hoeveel risico wil je lopen?

Je betaalt (of betaalde) samen met jouw werkgever elke maand premie voor jouw pensioen. Het Nederlandse Pensioenfonds, Pensioenkring Sweco belegt al dat geld samen. Beleggen levert namelijk doorgaans meer op dan sparen. Maar beleggen betekent ook kans op verlies. Beleggen zónder risico is onmogelijk. We kunnen dat risico wel zo klein mogelijk houden. Maar hoe minder risico je met beleggen neemt, hoe kleiner de kans op (grote) winsten.

Bij onze beleggingen houdt Het Nederlandse Pensioenfonds, Pensioenkring Sweco rekening met jouw wensen en die van jouw (oud-)collega’s. Daarom vragen wij met dit onderzoek naar jouw mening.

Hoe doe je mee?
Je hebt 31 maart een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor het onderzoek. Als je jouw e-mailadres aan ons hebt doorgegeven, ontvang je de uitnodiging digitaal. Anders krijg je een brief. In de e-mail en brief staat hoe je aan het onderzoek kunt meedoen. Vul de vragenlijst uiterlijk op 15 april in.

Wie voert het onderzoek uit?
Adviesbureau Sprenkels voert het onderzoek uit. Sprenkels verwerkt jouw antwoorden geheel anoniem. Jouw persoonlijke gegevens worden alleen voor het onderzoek gebruikt. Na afloop van het onderzoek worden alle persoonlijke gegevens vernietigd.

Heb je nog vragen?
Op deze pagina vind je veelgestelde vragen en antwoorden. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op: 0523 – 208 259

HNPF verhoogt alle pensioenen per 1 januari 2024 bij Pensioenkring Sweco met 6,5%

Per 1 januari 2024 verhoogt HNPF de pensioenen bij Pensioenkring Sweco met 6,5%.
Deze verhoging is mogelijk door de gestegen dekkingsgraad in 2023, de tijdelijke versoepeling van de indexatieregels en door de mogelijkheid om de hoge inflatie van 2022 uit te smeren over 2022 en 2023.  

Het bestuur heeft de doelstelling om de pensioenen waardevast te houden en is blij dit besluit nu te kunnen nemen. De beleidsdekkingsgraad van Pensioenkring Sweco was eind september gestegen naar 118,3%. Met name de gepensioneerden hebben deze indexatie hard nodig en merken dit direct in de portemonnee. Ook de deelnemers profiteren hiervan wanneer zij met pensioen gaan.

Van de versoepelde indexatieregels kon gebruik worden gemaakt omdat sociale partners de intentie hebben om de opgebouwde pensioenen in te varen in het nieuwe pensioenstelsel.

Meer achtergrondinformatie en een toelichting op de generatie-effecten van dit besluit vindt u hier.

Wet toekomst pensioenen een feit!

De Wet toekomst pensioenen is op 30 mei aangenomen door de Eerste Kamer. Daarmee komt een eind aan een jarenlange discussie over de invoering van een nieuw pensioenstelsel. De nieuwe pensioenregels gelden vanaf 1 juli 2023. Alle pensioenregelingen moeten uiterlijk vóór 1 januari 2028 zijn aangepast. Werkgevers en vakorganisaties moeten daarvoor nog de nodige besluiten nemen.

Wat blijft hetzelfde?

Je blijft pensioen opbouwen via je werkgever. Vanaf pensionering wordt je pensioen levenslang uitgekeerd. Meevallers en tegenvallers blijven we samen delen, bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid en overlijden. Dat doen we nu ook.

Wat wordt er anders?
Je pensioen gaat sneller omhoog als het goed gaat met de economie, maar kan ook omlaag als het tegenzit. Wel komen er regels om de schommelingen te dempen. In de nieuwe regeling krijg je een persoonlijk pensioenvermogen. 

Bij het nieuwe pensioen krijgt iedereen een eigen pensioenpot, terwijl de pensioenen nu uit een gezamenlijke pot komen

Meer weten?
Kijk eens op www.onsnieuwepensioen.nl. Deze website is een initiatief van vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hier vind je veel duidelijke uitlegfilmpjes over wat er gaat veranderen, wat hetzelfde blijft en hoe pensioen werkt.

Er verandert nu nog niets
De nieuwe regels gaan in op 1 juli 2023, maar pensioenfondsen krijgen een paar jaar de tijd om volgens deze regels te gaan werken. We houden je op de hoogte.   

HNPF verhoogt alle pensioenen per 1 januari 2023 bij Pensioenkring Sweco met 6,5%

Per 1 januari 2023 verhoogt HNPF de pensioenen bij Pensioenkring Sweco met 6,5%. Deze verhoging is mogelijk door de gestegen dekkingsgraad en de tijdelijke versoepeling van de indexatieregels en is een eerste stap in de richting van het nieuwe pensioenstelsel.

Het bestuur is blij dit besluit nu te kunnen nemen. De beleidsdekkingsgraad van Pensioenkring Sweco is eind september gestegen tot 113,9%. De beleidsdekkingsgraad is het 12-maandsgemiddelde van de actuele dekkingsgraad. Onze doelstelling is om de pensioenen waardevast te houden. De prijzen* stegen weliswaar met 14,53%, maar we zijn toch blij dat indexatie weer gedeeltelijk mogelijk is nadat er lang geen toeslag is verleend.  

Met name de gepensioneerden hebben deze indexatie hard nodig en merken dit direct in de portemonnee. Ook de deelnemers profiteren hiervan wanneer zij met pensioen gaan.

Met dit toeslagbesluit heeft HNPF gebruik gemaakt van de versoepelde indexatieregels die gelden tot 31 december 2022. Hierdoor is toeslagverlening vanaf een dekkingsgraad van 105% (beleids- en actuele dekkingsgraad) weer mogelijk, terwijl de grens eerder nog 110% bedroeg. Ook is de toekomstbestendigheid van de toeslagverlening losgelaten. Van deze soepele indexatieregels kon gebruik worden gemaakt omdat sociale partners de intentie hebben om de opgebouwde pensioenen in te varen in het nieuwe pensioensteldel.

Bij de besluitvorming is goed gekeken wat deze indexatie betekent voor de verschillende leeftijdsgroepen binnen Pensioenkring Sweco en of deze verhoging niet de belangen van groepen deelnemers schaadt. Daarnaast hebben we vooruitgekeken, omdat we financieel gezond moeten blijven om een goede overstap naar het nieuwe pensioenstelsel mogelijk te maken.

* CBS-consumenten prijsindexcijfer (alle bestedingen) berekend over de maand september 2021 ten opzichte van de maand september 2022

Pensioenkring Sweco – Hoeveel risico wilt u met uw pensioen nemen?

Dit was een van de vragen in een groot onderzoek dat Motivaction eind vorig jaar voor ons heeft uitgevoerd onder de deelnemers en gepensioneerden van Pensioenkring Sweco. Met de komst van het nieuwe pensioenstelsel moeten sociale partners en wij als pensioenfonds een aantal belangrijke keuzes maken. Daarom willen we inzicht hebben in de wensen en behoeften van onze deelnemers wat betreft beleggingsrisico’s en duurzaam beleggen.

25% van de gepensioneerde deelnemers en 15% van de actieve deelnemers van Pensioenkring Sweco hebben aan het onderzoek meegewerkt. Hartelijk dank daarvoor! 

Hier treft u een samenvatting van de uitkomsten van het onderzoek over de risicobereidheid aan.

Uitkomst risico-onderzoek Pensioenkring Sweco