Onderzoek Pensioenbarometer – doe je mee?

In de week van 30 april heb je per mail of per post een uitnodiging van ons gehad. Daarin vragen we je mee te doen aan ons onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek helpen ons om onze communicatie over de nieuwe pensioenregels te verbeteren. We willen je namelijk zo goed en begrijpelijk mogelijk informeren over de nieuwe regels voor pensioen én over jouw nieuwe pensioenregeling. 

Laat ons weten wat ú wilt weten
Wij verbeteren continu onze dienstverlening. Dus geven we je het liefst ook alleen informatie die voor jou persoonlijk belangrijk is. Aan de andere kant zijn wij wettelijk verplicht ook bepaalde algemene informatie te geven. Het is soms best lastig om daarin een goede balans te vinden. Je kunt ons daarbij helpen. Hoe beter wij weten wat je wel (al weet), maar ook wat je niet wilt weten, des te beter onze dienstverlening kan zijn. We herhalen het onderzoek een aantal keer, zodat we ook werkelijk kunnen meten of onze dienstverlening en communicatie in jouw ogen wel of niet verbeteren.

Zijn mijn antwoorden anoniem?
Ja, jouw antwoorden zijn anoniem. Onderzoeksbureau MWM2 voert het onderzoek voor ons uit. Jouw antwoorden zijn niet naar jou persoonlijk terug te leiden. Alle antwoorden worden bij elkaar gevoegd en dan kijken we bijvoorbeeld naar wensen, het gedrag en de kennis per leeftijdsgroep. We kijken ook of er per werkgever belangrijke verschillen zijn waar we rekening mee moeten houden.

Wanneer krijg je een nieuwe pensioenregeling?
Alle pensioenfondsen krijgen de tijd tot uiterlijk 1 januari 2028 om over te stappen op de nieuwe pensioenregels. Eerder mag. Wanneer je een nieuwe pensioenregeling krijgt verschilt per werkgever. Vakbonden en werkgevers (sociale partners) zijn druk met elkaar in overleg hoe die nieuwe pensioenregeling eruit komt te zien. Wij gaan jouw nieuwe pensioenregeling daarna uitvoeren. Daar moet administratief nog veel voor geregeld worden. In principe verhuist je huidige pensioen mee naar je nieuwe pensioenregeling, tenzij sociale partners anders beslissen.

Geef je e-mailadres aan ons door dan houden we je op de hoogte zodra er nieuws is over je nieuwe pensioenregeling: Mijn pensioen – Het Nederlandse Pensioenfonds (hnpf.nl)

Wat zijn de nieuwe regels voor pensioen en waarom zijn ze nodig?

Mijn inlogcode werkt niet, wat nu?
Controleer goed of je geen typefout hebt gemaakt. Kom je er niet uit, dan kun je een mail sturen naar r.dehaan@mwm2.nl. Rutger helpt je dan zo snel mogelijk om toch deel te kunnen nemen aan het onderzoek.

Hoe denk je over risico en je pensioen?

Het Nederlandse pensioenstelsel gaat de komende tijd veranderen. Ook de pensioenregeling van Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF), Pensioenkring Randstad Groep wordt aangepast aan de nieuwe regels. Wij willen onze pensioenregeling zoveel mogelijk laten aansluiten bij de voorkeuren van onze deelnemers en gepensioneerden. Daarom hielden we aan het begin van het jaar een onderzoek naar risico en pensioen. In dit bericht informeren we je over de resultaten van het onderzoek.

Beleggen en risico

Pensioenfondsen beleggen het geld dat je samen met je werkgever inlegt of hebt ingelegd. Beleggen levert namelijk op de lange termijn gemiddeld meer op dan sparen. Maar beleggen betekent ook meer risico lopen. In het onderzoek vroegen we hoeveel risico je wilt lopen en hoeveel risico je kunt lopen.

Een gemiddeld risico heeft de voorkeur

Een ruime meerderheid (64%) van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan dat het pensioen van HNPF, Pensioenkring Randstad Groep (heel) belangrijk is voor hun inkomen.

De meeste mensen geven aan dat zij maximaal een gemiddeld risico wil nemen met de beleggingen voor hun pensioen. Slechts 5% kiest voor het nemen van veel risico. Gepensioneerden hebben de voorkeur voor wat minder risico. Jongeren kiezen vaker voor wat meer risico met de beleggingen. Tussen de verschillende inkomensgroepen zitten geen grote verschillen.

Het pensioen moet mee kunnen groeien met de prijzen

Een grote meerderheid (ruim 83%) zegt de voorkeur te geven aan een pensioen dat (deels) meegroeit met de prijzen. Zij kiezen voor een pensioen dat (gedeeltelijk) meebeweegt met de economie, boven een vast pensioen dat ieder jaar even hoog is. Dit geldt vooral voor jongeren. Maar ook gepensioneerden geven de voorkeur aan een pensioen dat ieder jaar kan veranderen. Omdat dan de kans op behoud van koopkracht het grootst is. 

Hoeveel mag het pensioen schommelen?

Gemiddeld genomen vinden deelnemers een schommeling van 7,5% van hun pensioen acceptabel. Maar gepensioneerden zien het pensioen liever wat minder schommelen. Een meerderheid van de mensen zegt een voorkeur te hebben voor een pensioen dat in de eerste jaren na pensionering wat hoger is, en dat later waarschijnlijk wat lager wordt.

Bij het vaststellen van het beleid moet HNPF, Pensioenkring Randstad Groep vooral inzetten op een pensioen dat maar beperkt verlaagd kan worden, vinden de meeste deelnemers aan het onderzoek.

Bedankt!

Ruim 1000 mensen deden mee aan het onderzoek. Dat is zo’n 7% van alle deelnemers en gepensioneerden. Een mooie score! De informatie uit het onderzoek nemen we mee bij het bepalen van het beleid. Heb jij ook meegedaan? Dan willen we je daar graag voor bedanken.


Wet toekomst pensioenen een feit!

De Wet toekomst pensioenen is op 30 mei aangenomen door de Eerste Kamer. Daarmee komt een eind aan een jarenlange discussie over de invoering van een nieuw pensioenstelsel. De nieuwe pensioenregels gelden vanaf 1 juli 2023. Alle pensioenregelingen moeten uiterlijk vóór 1 januari 2028 zijn aangepast. Werkgevers en vakorganisaties moeten daarvoor nog de nodige besluiten nemen.

Wat blijft hetzelfde?

Je blijft pensioen opbouwen via je werkgever. Vanaf pensionering wordt je pensioen levenslang uitgekeerd. Meevallers en tegenvallers blijven we samen delen, bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid en overlijden. Dat doen we nu ook.

Wat wordt er anders?
Je pensioen gaat sneller omhoog als het goed gaat met de economie, maar kan ook omlaag als het tegenzit. Wel komen er regels om de schommelingen te dempen. In de nieuwe regeling krijg je een persoonlijk pensioenvermogen. 

Bij het nieuwe pensioen krijgt iedereen een eigen pensioenpot, terwijl de pensioenen nu uit een gezamenlijke pot komen

Meer weten?
Kijk eens op www.onsnieuwepensioen.nl. Deze website is een initiatief van vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hier vind je veel duidelijke uitlegfilmpjes over wat er gaat veranderen, wat hetzelfde blijft en hoe pensioen werkt.

Er verandert nu nog niets
De nieuwe regels gaan in op 1 juli 2023, maar pensioenfondsen krijgen een paar jaar de tijd om volgens deze regels te gaan werken. We houden je op de hoogte.   

Pensioenkring Randstad Groep – Hoeveel risico wilt u met uw pensioen nemen?

Dit was een van de vragen in een groot onderzoek dat Motivaction eind vorig jaar voor ons heeft uitgevoerd onder de deelnemers en gepensioneerden van Pensioenkring Randstad Groep. Met de komst van het nieuwe pensioenstelsel moeten sociale partners en wij als pensioenfonds een aantal belangrijke keuzes maken. Daarom willen we inzicht hebben in de wensen en behoeften van onze deelnemers wat betreft beleggingsrisico’s en duurzaam beleggen.

27% van de gepensioneerde deelnemers en 6% van de vroegere deelnemers van Randstad Pensioenfonds hebben aan het onderzoek meegewerkt. Hartelijk dank daarvoor! 

Hieronder treft u een samenvatting van de uitkomsten van het onderzoek over de risicobereidheid aan.

Uitkomst risico-onderzoek pensioenkring Randstad Groep