Duurzaamheidsinformatie

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese richtlijn, die vanaf 10 maart 2021 van kracht is. Het doel van SFDR is de transparantie over duurzaamheid te vergroten, waardoor het voor eindbeleggers gemakkelijker wordt om te begrijpen hoe duurzaamheid een rol speelt in beleggingen bij hun pensioenfonds. Hieronder treft u drie documenten aan, die uitleg geven over duurzaamheid binnen uw pensioenregeling.

  1. Duurzaamheidsinformatie
  2. Precontractuele informatie
  3. MVB-beleid 2022

Stichting Pensioenfonds Xerox kiest voor Het Nederlandse Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Xerox heeft de intentie om de pensioenverplichtingen en het vermogen per 31 december 2023 onder te brengen bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF).

Het gaat om de opgebouwde aanspraken en rechten van circa 4.800 (oud-)deelnemers en een vermogen van ruim € 750 miljoen. De pensioenopbouw van de actieve medewerkers van Xerox (Nederland) BV, Xerox Manufacturing (Nederland) BV en Veenman BV. wordt per 1 januari 2023 ondergebracht bij Het Nederlandse Pensioenfonds in Collectiviteitkring Flexibele regeling.  

Pensioenfonds Xerox beheert de pensioenen van (oud-)medewerkers van Xerox (Nederland) BV, Xerox Manufacturing (Nederland) BV en Veenman BV. De pensioenaanspraken en -rechten worden, onder voorbehoud van een verklaring van geen bezwaar van De Nederlandsche Bank, bij HNPF ondergebracht in een eigen, besloten kring, Pensioenkring Xerox. Deze kring krijgt een eigen belanghebbendenorgaan.

Els Janssen, voorzitter van Stichting Pensioenfonds Xerox: “Als zelfadministrerend pensioenfonds van een in Nederland krimpende werkgever hebben wij bewust nagedacht over de voor- en nadelen van het zelfstandig blijven. Uiteindelijk merken wij dat de inspanningen voor het bestuur steeds groter worden, ook waar het gaat om het op peil brengen en houden van de deskundigheid. De toegenomen regeldruk betekent daarnaast een toename in uitvoeringskosten. Daartegenover nemen de voordelen van het hebben van een eigen pensioenfonds af. De aanstaande invoering van de Wet toekomst pensioenen zou ook een forse inspanning hebben gevraagd van het bestuur. Daarom hebben wij alternatieven onderzocht. Nadat de keus op een APF was gevallen, bleek het aanbod van HNPF het beste bij ons te passen. Het is een solide organisatie die door schaalvoordelen onze pensioenregeling tegen lagere kosten kan uitvoeren. Dat ook de opbouw van de actieve deelnemers in een andere kring van HNPF ondergebracht kon worden, was voor ons belangrijk. Daarnaast spreken de onafhankelijkheid en persoonlijke aanpak ons erg aan. Wij voelen ons zeer welkom.”

José Suarez Menendez, voorzitter bij Het Nederlandse Pensioenfonds: “Wij zijn blij met het vertrouwen van Stichting Pensioenfonds Xerox en de Xerox-ondernemingen in ons pensioenfonds. Het is mooi om te zien dat steeds meer partijen de toegevoegde waarde van onze persoonlijke aanpak en uitgebreide mogelijkheden zien. We heten de medewerkers van Xerox (Nederland) BV, Xerox Manufacturing (Nederland) BV en Veenman BV., de pensioengerechtigden en gewezen deelnemers van Pensioenfonds Xerox dan ook van harte welkom.”

Stichting Pensioenfonds Xerox

Els Janssen

+31 (0)6 51 91 69 87

Het Nederlandse Pensioenfonds

José Suarez Menendez

+31 (0)6 28 97 66 17

Over Het Nederlandse Pensioenfonds

Het Nederlandse Pensioenfonds (algemeen pensioenfonds, APF) is opgericht in januari 2016 en voert de pensioenregelingen uit voor meerdere werkgevers en voormalige pensioenfondsen. Solide, wendbaar en persoonlijk. Dat is waar Het Nederlandse Pensioenfonds voor staat. Het pensioenfonds staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en wordt bestuurd door een onafhankelijk bestuur. Het Nederlandse Pensioenfonds heeft een vrije keuze in uitbestedingspartners. Het Nederlandse Pensioenfonds biedt een toekomst voor pensioenfondsen die een ander onderkomen zoeken, maar wel ‘pensioenfonds’ willen blijven. Onze missie is het pensioen te realiseren dat werkgevers met hun werknemers hebben afgesproken, op een maatschappelijke verantwoorde wijze. Sinds de start van Het Nederlandse Pensioenfonds, sloten zich al grote pensioenfondsen en werkgevers aan. Kijk voor meer informatie op www.hnpf.nl

Over Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox is een ondernemingspensioenfonds dat de pensioenen van (oud-)medewerkers van Xerox (Nederland) BV, Xerox Manufacturing (Nederland) BV en Veenman BV beheert.

Stichting Roba Pensioenfonds kiest voor Het Nederlandse Pensioenfonds

Stichting Roba Pensioenfonds brengt de pensioenregelingen per 1 januari 2023 onder bij Het Nederlandse Pensioenfonds. Roba Pensioenfonds beheert de pensioenen van (oud-)medewerkers van Roba Holding B.V., Roba Metals B.V., KBM Affillips B.V. en KBM Master Alloys B.V.

De collectieve waardeoverdracht bedraagt ongeveer € 175 miljoen.

De pensioenaanspraken en -rechten van Roba Pensioenfonds worden bij Het Nederlandse Pensioenfonds ondergebracht in een eigen, besloten kring; Pensioenkring Roba.

Deze kring krijgt een eigen belanghebbendenorgaan met vertegenwoordigers van de werkgever, werknemers en gepensioneerden. In totaal gaat het om circa 335 medewerkers, 135 pensioengerechtigden en 195 deelnemers met premievrije rechten. De Nederlandse Bank heeft eind november een verklaring van geen bezwaar afgegeven.

Gerard de Roij, voorzitter van Roba Pensioenfonds:

“Het bestuur heeft samen met de werkgever verschillende mogelijkheden bekeken om de opgebouwde pensioenen, ingegane uitkeringen en huidige pensioenregelingen elders onder te brengen. Het bestuur heeft vastgesteld dat de belangen van de diverse belanghebbenden het best zijn gediend bij de door HNPF geboden oplossing. HNPF is een zogenaamd Algemeen Pensioenfonds (APF), waar meer werkgevers uit verschillende branches zich bij kunnen aansluiten. De pensioenen worden ondergebracht in een eigen Roba-kring. Het is daarmee financieel afgescheiden van andere pensioenregelingen bij HNPF. Dit betekent dat de opgebouwde pensioenen worden overgedragen naar een professionele pensioenuitvoerder met voldoende bestaanszekerheid”.

De directie van Roba Holding B.V. heeft eveneens het besluit genomen om de toekomstige pensioenopbouw per 1 januari 2023 onder te brengen bij HNPF. Paul Cohn, mede-eigenaar en directeur van Roba Holding:

“Het Roba Pensioenfonds is 73 jaar geleden door mijn grootvader opgericht om er voor te zorgen dat Roba medewerkers een goed pensioen zouden krijgen. Daar zijn we al die jaren zeer goed in geslaagd. Wij hebben altijd kunnen indexeren en de medewerkers hebben tot op heden zelfs nooit premie betaald. De afgelopen jaren hebben wij helaas steeds meer te maken gekregen met nieuwe regelgeving en verambtelijking vanuit de toezichthouder. Deels begrijpelijk maar voor een belangrijk gedeelte ook niet. Regelgeving en complexiteit die geen voordelen bracht voor de deelnemers maar wel leidde tot veel hogere kosten. Dit heeft ons helaas tot het besluit gebracht om met het Fonds te stoppen. Met pijn in ons hart. Wij denken met HNPF een toekomstbestendig pensioenfonds te hebben gevonden die onze pensioenregelingen zal uitvoeren op de wijze die in de huidige tijd van pensioenfondsen verwacht wordt”.

José Suarez Menendez, voorzitter bij Het Nederlandse Pensioenfonds: “Wij zijn blij met het vertrouwen van Roba Pensioenfonds in Het Nederlandse Pensioenfonds. Het draagt bij aan onze groei en daarmee aan onze gezamenlijke ambitie voor een toekomstbestendige pensioenuitvoering voor onze deelnemers.

We heten de deelnemers, gepensioneerden en gewezen deelnemers van Roba Pensioenfonds dan ook van harte welkom.

Het Nederlandse Pensioenfonds                                    Roba Pensioenfonds en aangesloten werkgevers

Tel: +31 (0)85 043 7400                                                       Tel: +31 (0)30 686 0211

E-mail: secretariaat@hnpf.nl                                               E-mail: info@robametals.com

Over Het Nederlandse Pensioenfonds

Het Nederlandse Pensioenfonds (algemeen pensioenfonds, APF) is opgericht in januari 2016 en voert de pensioenregelingen uit voor meerdere werkgevers en voormalige pensioenfondsen. Solide, wendbaar en persoonlijk. Dat is waar Het Nederlandse Pensioenfonds voor staat. Het pensioenfonds staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en wordt bestuurd door een onafhankelijk bestuur. Het Nederlandse Pensioenfonds heeft een vrije keuze in uitbestedingspartners. Onze missie is het pensioen te realiseren dat werkgevers met hun werknemers hebben afgesproken, op een maatschappelijke verantwoorde wijze. Sinds de start van Het Nederlandse Pensioenfonds, sloten zich al meerdere grote pensioenfondsen en werkgevers aan. Kijk voor meer informatie op www.HNPF.nl

Over Stichting Roba Pensioenfonds 

Stichting Roba Pensioenfonds is een ondernemingspensioenfonds dat de pensioenen van (oud-)medewerkers van Roba Holding B.V., Roba Metals B.V., KBM Affillips B.V. en KBM Master Alloys B.V. beheert.

De Roba Groep is 85 jaar actief in de metaal- handel  en industrie. Roba Holding heeft 12 dochtermaatschappijen in diverse landen.

  • De Roba Metals divisie is vooral actief op het gebied van de handel en bewerking van staal, roestvaststaal en non-ferro halffabrikaten, alsmede recycling van non-ferro metalen.
  • De KBM Affilips divisie is wereldwijd één van de marktleiders op het gebied van de productie van non-ferro voorlegeringen met fabrieken in Nederland en België.