Pensioenkring Arcadis – De pensioenen zijn per 1 juli met 5,71% verhoogd

Per 1 juli heeft HNPF de pensioenen bij Pensioenkring Arcadis met 5,71% verhoogd. Deze verhoging is mogelijk door een tijdelijke versoepeling van de indexatieregels en is een eerste stap in de richting van het nieuwe pensioenstelsel.
De verhoging van 5,71% is gebaseerd op de stijging van de prijzen in de periode december 2020 tot december 2021*.

Het indexatiemoment bij Pensioenkring Arcadis is 1 juli. Het indexatiemoment bij Pensioenkring OWASE, Pensioenkring Sweco, Pensioenkring Randstad Groep en Collectiviteitkring 1 is 1 januari 2023.

Het bestuur van HNPF neemt daarom voor deze kringen in het najaar een besluit over indexatie.

*CBS-consumenten prijsindexcijfer (alle bestedingen) berekend over de maand december 2020 ten opzichte van de maand december 2021

Goed nieuws voor deelnemer Pensioenkring Arcadis! Je pensioen is per 1 juli met 5,71% verhoogd.

Per 1 juli heeft HNPF de pensioenen bij Pensioenkring Arcadis met 5,71% verhoogd. Deze verhoging is mogelijk door een tijdelijke versoepeling van de indexatieregels en is een eerste stap in de richting van het nieuwe pensioenstelsel.
De verhoging van 5,71% is gebaseerd op de stijging van de prijzen in de periode december 2020 tot december 2021*.

Door de tijdelijke versoepeling van de indexatieregels mogen de pensioenen verhoogd worden als de dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden hoger was dan 105% in plaats van 110%. Eind mei bedroeg deze 115,9%. Deze ruime buffer maakt indexatie weer mogelijk.

Het bestuur van HNPF is blij met dit besluit. De pensioenen zijn de afgelopen jaren niet verhoogd en de inflatie is inmiddels behoorlijk hoog. De doelstelling van HNPF is om de pensioenen waardevast te houden.

*CBS-consumenten prijsindexcijfer (alle bestedingen) berekend over de maand december 2020 ten opzichte van de maand december 2021

Pensioenkring Arcadis – Hoeveel risico wilt u met uw pensioen nemen?

Dit was een van de vragen in een groot onderzoek dat Motivaction eind vorig jaar voor ons heeft uitgevoerd onder de deelnemers en gepensioneerden van Pensioenkring Arcadis. Met de komst van het nieuwe pensioenstelsel moeten sociale partners en wij als pensioenfonds een aantal belangrijke keuzes maken. Daarom willen we inzicht hebben in de wensen en behoeften van onze deelnemers wat betreft beleggingsrisico’s en duurzaam beleggen.

21% van de gepensioneerde deelnemers en 14% van de actieve deelnemers van Pensioenkring Arcadis hebben aan het onderzoek meegewerkt. Hartelijk dank daarvoor! 

Hieronder treft u een samenvatting van de uitkomsten van het onderzoek over de risicobereidheid aan.

Uitkomst risico-onderzoek pensioenkring Arcadis