Welke ondersteuning kun je verwachten?

Overbruggingsplan

De Eerste Kamer heeft op 30 mei ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Dat houdt in dat deze wet op 1 juli 2023 van kracht wordt. Pensioenfondsen moeten op enig moment een keuze maken over het al dan niet toepassen van het transitie-FTK. Kiest het pensioenfonds voor het transitie-FTK, dan stelt het pensioenfonds het overbruggingsplan vast.

Sociale partners stellen het transitieplan op

Het transitieplan, dat op 1 januari 2025 afgerond dient te zijn, bevat in ieder geval keuzes over enkele belangrijke onderdelen van de pensioenoplossing plus een adequate motivatie. Te denken valt aan de keuze van het pensioencontract:

 • wat gebeurt er met bestaande opbouw en rechten
 • de effecten van de transitie per leeftijdscohort
 • afspraken over adequate compensatie
 • het financieringsplan voor compensatie

Het Nederlandse Pensioenfonds stelt het implementatie- en communicatieplan op

Bij het implementatieplan en opdrachtaanvaarding moet je denken aan:

 • de toelichting op de voorbereiding en uitvoering van de implementatie
 • de toets van de uitvoerbaarheid, kosten en risico’s; de toets gelijke behandeling
 • de toets der evenwichtigheid, na advies van het belanghebbendenorgaan

Het communicatieplan bevat in ieder geval:

 • consequenties van de wijzigingen. Deelnemers krijgen persoonlijk inzicht in de hoogte van hun pensioen dat zij voor de overstap mochten ontvangen en het verwachte pensioen na de overstap
 • communicatie over de maatregelen om deelnemers adequaat te compenseren

Kortom, door nu bij Het Nederlandse Pensioenfonds aan te sluiten, nemen wij een groot deel van het werk uit handen dat gedaan moet worden in het kader van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. We zien het als een gezamenlijk project met de sociale partners om de keuzes te bepalen over de mogelijke compensatie bij het invaren van de oude regeling en het bepalen van de keuzes bv. voor de solidariteitsreserve.

Wij ondersteunen jou als werkgever tijdens en na jouw rimpelloze aansluiting bij Het Nederlandse Pensioenfonds met relevante en tijdige communicatie via onze regisseurs, onze website, de landingspagina voor het nieuwe pensioenstelsel, de persoonlijke informatie via het deelnemersportaal (mijnomgeving) en indien gewenst maatwerkcommunicatie in de vorm van nieuwsbrieven, pensioenkranten of webinars.

5 voordelen als je nu overstapt naar Het Nederlandse Pensioenfonds

 1. We ontzorgen en ondersteunen;
 2. Je profiteert van schaalvoordeel omdat we in meerdere kringen verschillende regelingen kunnen uitvoeren;
 3. Als werkgever kun je snel starten met een premieregeling, je hoeft niet te wachten op het besluit over invaren;
 4. We hebben veel ervaring met complexe transities; de overgang verloopt snel en rimpelloos;
 5. We bieden je medewerkers relevante en heldere communicatie.

Niet gevonden wat je zocht, neem dan
gerust contact op met Ernö Kalmár.

Aansluiten?
Bel direct
06 51 69 84 42
Korte vraag?
Gebruik Whatsapp
Uitgebreide vraag?
Stuur een e-mail
Uitgebreide vraag?
Maak een belafspraak