Pensioen (bijna) in zicht?
Onze pensioenregisseurs staan voor je klaar!

Ben je 55 jaar of ouder? Dan komt langzaam het moment in zicht dat je minder wilt werken of helemaal wilt stoppen met werken. Dan stopt echter ook je salaris. Het is fijn om dan te kunnen blijven doen wat je wilt.

Weet jij of je straks voldoende inkomen hebt en welke keuzes je eigenlijk kunt maken met je pensioen? Je kunt nu nog invloed uitoefenen op je inkomen voor later. Daar heb je inzicht voor nodig in je pensioen. Onze pensioenregisseurs helpen je daar graag bij! Maak een belafspraak!

Keuzemogelijkheden bij pensionering

Hieronder een algemene opsomming van de verschillende keuzemogelijkheden die er kunnen zijn. Kijk in ‘Mijn pensioen’ welke persoonlijke keuzes jij hebt in jouw pensioenregeling.

Klik hieronder om direct naar dit onderwerp te gaan:

  1. Eerder stoppen met werken
  2. Ruilen ouderdomspensioen voor (extra) partnerpensioen of andersom
  3. Eerst een hoger en dan een lager pensioen of andersom
  4. AOW-overbrugging
  5. Deeltijdpensioen: combinatie van werken en met pensioen gaan
  6. Bedrag ineens
  7. Wist je dat?

1. Eerder stoppen met werken

Eerder stoppen met werken, wat betekent dat voor mijn pensioen?
Je kunt ervoor kiezen om je ouderdomspensioen te vervroegen naar bijvoorbeeld de ingangsdatum van de AOW. Of zelfs nog eerder. Vaak is daar wel een maximum aantal jaren aan verbonden. Kies je hiervoor, dan krijg je een lager pensioen omdat je pensioen dan eerder ingaat dan gepland. Je ouderdomspensioen gaat meestal in op je 68ste.

Gevolgen eerder stoppen met werken?
Als je je pensioen eerder in wilt laten gaan, heeft dit een lager pensioeninkomen tot gevolg. Hier zijn 2 redenen voor:
• Eerder je pensioen in laten gaan betekent dat je in totaal minder pensioen opbouwt. Je stopt immers eerder met werken.
• Omdat je pensioen over een langere periode wordt uitgekeerd, daalt het pensioen per jaar.

Als je je pensioen voor je AOW-datum laat ingaan, mis je nog de inkomsten van je AOW.

Overweeg je eerder te stoppen?
Gebruik de pensioenplanner* in ‘Mijn pensioen’ om te kijken wat de consequenties zijn voor je ouderdomspensioen.
In ‘Mijn pensioen’ zie je ook welke persoonlijke keuzes jij hebt in jouw pensioenregeling.

*m.u.v. Pensioenkring OWASE  

2. Ruilen ouderdomspensioen voor (extra) partnerpensioen of andersom

Je kunt ervoor kiezen een deel van je ouderdomspensioen omzetten in extra partnerpensioen. Zo regel je een (extra) uitkering voor je partner als je komt te overlijden. Je ouderdomspensioen wordt dan wel lager. Andersom kan ook als je op de pensioendatum geen partner hebt.

Heeft je partner zelf genoeg pensioen? Of komt er bijvoorbeeld na het overlijden van jou of je partner ook al een overlijdensrisicoverzekering tot uitkering en hebben jullie geen partnerpensioen nodig? Of heb je geen partner? Dan is het wellicht interessant om (een deel van) het partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen voor jezelf. Als je een partner hebt, dan moet hij of zij hiermee wel instemmen. Deze keuze kun je alleen maken als je met pensioen gaat.

Gevolgen voor je pensioen
• Als je kiest voor het omzetten van (een deel van) het partnerpensioen in extra ouderdomspensioen, dan ontvang je dus meer ouderdomspensioen.
• Je partner krijgt dan een lager of zelfs geen partnerpensioen als je overlijdt.

Let op: als je partnerpensioen ruilt voor ouderdomspensioen, is er straks minder partnerpensioen voor je partner als jij komt te overlijden. Hier moet je partner dan ook toestemming voor geven!

Wil je dit?
Ga naar ‘Mijn pensioen’ en kijk hoeveel ouderdoms- en partnerpensioen je hebt opgebouwd. Geef daarna je keuze aan ons door. Dit doe je met het keuzeformulier dat je van ons ontvangt 6 maanden voordat je de AOW-leeftijd bereikt of voor pensioendatum.

Wat kun je doen?
Ga naar ‘Mijn pensioen’ en bereken met pensioenplanner* wat deze keuze betekent voor de hoogte van je pensioen.

In ‘Mijn pensioen’ zie je welke persoonlijke keuzes jij hebt in jouw pensioenregeling.

*m.u.v. Pensioenkring OWASE  

3. Eerst een hoger en dan een lager pensioen of andersom

Als je met pensioen gaat, kun je kiezen om een tijdje een hoger of juist een lager pensioen te ontvangen. Je kunt hier bijvoorbeeld voor kiezen als je de eerste jaren na je pensioneren verwacht hogere lasten te hebben dan in latere jaren. Wil je eerst een hoger pensioen en daarna een lager pensioen? Dat is mogelijk als je volledig met pensioen gaat.

Wanneer is deze keuze interessant?

Eerst een hoger en daarna een lager pensioen
Dit kanin bepaalde situaties handig zijn. Bijvoorbeeld als je nog studerende kinderen hebt, de hypotheek nog niet is afgelost of als je een wereldreis wilt maken. Je kunt dan kiezen voor een hoger pensioen voor een periode van bijvoorbeeld 5 of 10 jaar. Na deze periode ontvang je levenslang een lager pensioen.

Andersom kan ook:
Eerst een lager pensioen en daarna een hoger pensioen
Heb je nog andere (tijdelijke) inkomsten? Of een partner die werkt? Dan is de keuze voor eerst een lager en dan een hoger pensioen misschien interessant. De eerste jaren ontvang je dan een lager pensioen en daarna levenslang een hoger pensioen. Je kunt kiezen voor een lager pensioen voor een periode van bijvoorbeeld 5 of 10 jaar. Na deze periode krijg je levenslang een hoger pensioen.

De regels op een rij
Of je nu kiest voor eerst een hoger of lager pensioen, de regels voor je keuze zijn:
• De periode voor een tijdelijk hoger/lager pensioen is meestal 5 of 10 jaar
• Het lagere pensioen mag niet lager zijn dan € 594,89 (2023)
• Je hogere en lagere pensioen moeten zich binnen de bandbreedte verhouden als 100:75

Geef je keuze door via het aanvraagformulier. Een half jaar voor je AOW-leeftijd krijg je automatisch een aanvraagformulier voor je pensioen. Hierop geef je aan hoe je je pensioen wilt ontvangen. Wil je eerder dan je pensioenleeftijd met pensioen? Geef dat 3 maanden van tevoren aan ons door. Je ontvangt dan een aanvraagformulier van ons.

In ‘Mijn pensioen’ vind je alle keuzes voor je pensioen. Ook bereken je hier met behulp van de pensioenplanner* zelf wat je keuze voor je persoonlijke situatie betekent.

Kijk in ‘Mijn pensioen’ welke persoonlijke keuzes jij hebt in jouw pensioenregeling.

*m.u.v. Pensioenkring OWASE  

4. AOW-overbrugging

Ga je eerder dan je AOW-leeftijd met pensioen, dan kun je mogelijk voor een AOW-overbrugging kiezen. Die betaal je uit je eigen opgebouwde pensioen, dat dus lager wordt.

Wil je vóór je AOW-leeftijd met pensioen? Dan kun je je pensioen tot je AOW-leeftijd aanvullen met een AOW-overbruggingspensioen.

Als je vóór je AOW-leeftijd met pensioen gaat, krijg je nog geen AOW-uitkering. Het is mogelijk om je pensioen tot de AOW-leeftijd aan te vullen. Het pensioen na de AOW-leeftijd wordt hierdoor lager. Via de pensioenplanner* in ‘Mijn pensioen’ bereken je wat je keuze financieel betekent.

Wat moet je doen?
• 6 maanden vóór je pensioendatum (68 jaar of eerdere AOW-ingang) krijg je meer informatie van ons.
• Geef je keuze minstens 3 maanden vóór je pensioendatum via ‘Mijn pensioen’ aan ons door.
• Ga je eerder met pensioen? Dan geef je deze keuze aan bij het aanvragen van je pensioen.

Kijk in ‘Mijn pensioen’ welke persoonlijke keuzes jij hebt in jouw pensioenregeling.

*m.u.v. Pensioenkring OWASE  

5. Deeltijdpensioen: combinatie van werken en met pensioen gaan

Deeltijdpensioen: combinatie van werken en met pensioen gaan
Minder gaan werken door voorafgaand aan je pensioenleeftijd al een deel van jouw pensioen te ontvangen waardoor het financieel haalbaar wordt om minder uren te werken. Uiteraard altijd in overleg met je werkgever.

Deeltijdpensioen is vooral nu de AOW leeftijd de komende jaren verder stijgt, voor een groeiend aantal mensen een aantrekkelijke optie. Het maakt het immers mogelijk om minder te gaan werken, terwijl een aanvulling op het inkomen is gegarandeerd.

Zoals de naam deeltijdpensioen al aangeeft, ontvang je als werknemer voor een deel pensioen en blijf je voor een deel werken. Veel werknemers zien er tegenop om langer te moeten doorwerken, maar vinden eerder stoppen ook geen optie. Deeltijdpensioen is dan een mogelijkheid.

Afbouwen
Deeltijdpensioen biedt je de mogelijkheid om langzaam af te bouwen, en zo te wennen aan minder werken en een ander bestedingspatroon. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om eerst 4 dagen per week te gaan werken, en dit vervolgens te verminderen naar 3 dagen. Het gemis aan inkomen kan worden opgevangen door een deel van het pensioen al te ontvangen.

Je pensioen wordt wel lager
Kies je voor deeltijdpensioen hou er dan rekening mee dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de totale pensioenuitkering. Het opgebouwde pensioen gaat namelijk vervroegd in. Bovendien bouw je alleen nog pensioen op over de gewerkte uren die je werkt in deeltijd.

Kijk in ‘Mijn pensioen’ welke persoonlijke keuzes jij hebt in jouw pensioenregeling.

6. Bedrag ineens

Waarschijnlijk wordt het binnenkort mogelijk om op de pensioendatum eenmalig een bedrag ineens uit te laten keren. Het gaat om maximaal 10% van de waarde van je ouderdomspensioen.

Door het opnemen van een bedrag ineens gaat je ouderdomspensioen omlaag. Om te voorkomen dat je ouderdomspensioen (je maandelijkse pensioenuitkering) te laag wordt geldt de volgende voorwaarden:

• Je mag maximaal 10% van de waarde van je ouderdomspensioen in een keer op de pensioendatum uit laten keren, minder mag ook. Bij deeltijdpensioen mag je telkens 10% van het deel van het pensioen dat ingaat uit laten keren
• Het is niet mogelijk om het bedrag ineens te combineren met een hoog/laag pensioen (pensioen dat eerst hoger is en daarna lager)

• Het ouderdomspensioen dat na de opname van het bedrag ineens overblijft moet meer zijn dan
€ 594,89 bruto per jaar (de wettelijke afkoopgrens in 2023).

Let op:
Voordat je met pensioen gaat krijg je de keuze of je een bedrag (tot maximaal 10% van de waarde van je ouderdomspensioen) ineens wilt opnemen. Dit kan op je pensioeningangsdatum of uitgesteld naar de maand januari van het jaar volgend op het jaar waarin je de AOW-leeftijd bereikt. Bij uitstel betaal je mogelijk minder belasting en premies. De keuze voor een uitgestelde uitkering kan alleen als de pensioendatum samenvalt met de AOW-datum.

Over het bedrag ineens dat je opneemt wordt direct belasting en sociale premies ingehouden. Je belastbaar inkomen stijgt en mogelijk kom je in een hoger belastingtarief. Een bedrag ineens kan ook betekenen dat je minder of geen toeslagen zoals huurtoeslag of zorgtoeslag krijgt. Ook kan je eigen bijdrage voor de Zorgverzekeringswet omhooggaan. Laat je dus goed adviseren door een financieel adviseur over het opnemen van een bedrag ineens.

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met onze pensioenregisseur(s) of kijk op ‘Mijn pensioen’. 

Wist je dat?

Er een overzicht is van alle pensioenen uit je loopbaan?
Een compleet overzicht van de AOW en de opgebouwde pensioenen uit je loopbaan vind je op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Of gebruik hiervoor de Pensioenchecker.

Wat is partnerpensioen?
Partnerpensioen is het pensioen dat jouw partner ontvangt nadat jij bent overleden. Het partnerpensioen wordt uitbetaald zolang je partner leeft. Om in aanmerking te komen voor het partnerpensioen moet jullie relatie aan één van de volgende voorwaarden voldoen:
• Jullie zijn getrouwd
• Jullie zijn een geregistreerd partnerschap aangegaan
• Jullie wonen samen en jullie gezamenlijke huishouding voldoet aan de voorwaarden uit het pensioenreglement.

Wij nemen 6 maanden voor je pensioendatum contact met je op
Je ontvangt 6 maanden vóór je pensioendatum een e-mail of brief van ons waarin wij de mogelijkheden en keuzes voor je op een rij zetten. 3 maanden later bellen wij je om je keuzes door te nemen. Wij bevestigen deze in een voorstel op maat. Ga je akkoord met dit voorstel? Dan voeren wij je keuze door in onze administratie.

Wat als je gescheiden bent?
Je ex-partner bij scheiden of bij beëindiging van het geregistreerd partnerschap recht heeft op de helft van het ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd tijdens je huwelijk? En je recht hebt op de helft van het ouderdomspensioen dat je ex-partner heeft opgebouwd? Je kunt hier samen ook andere afspraken over maken. Bijvoorbeeld om de pensioenen niet of op een andere manier te verdelen. Het is belangrijk dat je afspraken over de verdeling van pensioen vastlegt in het scheidingsconvenant en dit binnen twee jaar naar ons (je pensioenuitvoerder) stuurt.

Let op: Als je dat niet op tijd doet of hebt gedaan, dan heeft je ex-partner nog steeds recht op een deel van je pensioen. Vanaf de pensioendatum ben je zelf verantwoordelijk voor de uitkering aan je ex-partner.

Wil je meer weten over het verdelen van pensioenen na scheiding? Kijk dan op onze website of ga naar www.rijksoverheid.nl. Op je jaarlijkse UPO zie je hoe je pensioen is verdeeld.

Wist je dat je je nieuwe partner moet aanmelden?
Heb je een ‘officiële’ nieuwe partner en ga je bijna met pensioen? Vergeet hem of haar dan niet bij ons aan te melden. Ook als je gaat samenwonen kun je dit aan ons doorgeven via ‘Samenwonen’ op ‘Mijn pensioen’. In de meeste pensioenregelingen is ook een partnerpensioen geregeld. Om je partner hiervoor in aanmerking te laten komen als jij komt te overlijden, moeten we je partner wel kennen. En er zijn bepaalde voorwaarden. Zo moeten jullie minimaal 6 maanden op hetzelfde adres staan ingeschreven. Je leest daar meer over in ‘Mijn pensioen’. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgen we wel automatisch een melding van de gemeente. 

Hoe is het pensioenstelsel in Nederland opgebouwd?

Het pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers:
I.   de AOW
II.  de pensioenen opgebouwd via je werkgever(s)
III. daarnaast eventueel individuele regelingen die je zelf treft
Samen bepalen deze pijlers de hoogte van het pensioen dat je ontvangt vanaf je pensioendatum. 

Hoeveel bedraagt de AOW?
• Als je je hele leven in Nederland woont, bouw je een volledig AOW op. De AOW is op dit moment (januari 2023) voor alleenstaanden: € 1.353,11 netto per maand. 
Heb je een partner dan krijg je € 920.98,- netto per persoon per maand. 

Op de site van de SVB kun je de actuele bedragen zien. De bedragen op deze website gelden als je 100% AOW hebt opgebouwd. 

Wat is het verschil tussen AOW en pensioenleeftijd?
Vroeger ging je met pensioen als je 65 was. Vanaf die leeftijd werd de AOW-uitkering van de overheid en het aanvullend ouderdomspensioen dat je had opgebouwd via de werkgever uitgekeerd. Nu is dat anders omdat mensen steeds ouder worden. De AOW-leeftijd is verhoogd en is ook niet meer gelijk aan de pensioenleeftijd.

Je krijgt AOW vanaf de dag dat je de AOW-leeftijd bereikt hebt. De AOW-leeftijd is nu 66 jaar en 7 maanden. De pensioenleeftijd is mogelijk niet gelijk aan je AOW-leeftijd.

De AOW- leeftijd wordt aangepast aan de stijging van de gemiddelde leeftijdsverwachting. De AOW-leeftijd wordt 5 jaar van tevoren vastgesteld en is gekoppeld aan de levensverwachting.

De AOW leeftijd is de komende jaren als volgt vastgesteld:
2023: 66 jaar en 10 maanden
2024: 67 jaar
2025: 67 jaar
2026: 67 jaar
2027: 67 jaar
2028: 67 jaar en 3 maanden

Ben je benieuwd naar jouw AOW-leeftijd? Kijk dan op https://www.svb.nl/aowleeftijd

In het Pensioen123 treft u meer informatie aan over uw pensioenregeling en de keuzemogelijkheden.
Ga hiervoor naar ‘Mijn pensioen’.